Skip to main content

ТЕКСТ 6

TEXT 6

Текст

Текст

йатха̄ка̄ш́а-стхито нитйам̇
ва̄йух̣ сарватра-го маха̄н
татха̄ сарва̄н̣и бхӯта̄ни
мат-стха̄нӣтй упадха̄райа
йатга̄ка̄ш́а-стгіто нітйам̇
ва̄йух̣ сарватра-ґо маха̄н
татга̄ сарва̄н̣і бгӯта̄ні
мат-стга̄нı̄тй упадга̄райа

Пословный перевод

Послівний переклад

йатха̄ — как; а̄ка̄ш́а-стхитах̣ — находящийся в небе; нитйам — всегда; ва̄йух̣ — ветер; сарватра-гах̣ — дующий повсюду; маха̄н — великий; татха̄ — так и; сарва̄н̣и бхӯта̄ни — все сотворенные живые существа; мат-стха̄ни — покоящиеся во Мне; ити — таким образом; упадха̄райа — пойми.

йатга̄—зовсім як; а̄ка̄ш́а-стгітах̣—розташований у небі; нітйам—завжди; ва̄йух̣—вітер; сарватра-ґах̣—що дме повсюди; маха̄н—великий; татга̄—подібно; сарва̄н̣і бгӯта̄ні—усі створені істоти; мат-стга̄ні—перебувають в Мені; іті—таким чином; упадга̄райа—спробуй зрозуміти.

Перевод

Переклад

Знай же, что все сотворенные существа покоятся во Мне, подобно тому как могучий ветер, который дует повсюду, всегда остается в небе.

Спробуй зрозуміти: як і могутній вітер, що дме повсюди, завжди залишається в небі, так усі створені істоти завжди перебувають в Мені.

Комментарий

Коментар

Обыкновенный человек практически не способен понять, как необъятное материальное творение пребывает в Верховном Господе. Однако Господь приводит здесь пример, который помогает понять это. Небо, вероятно, самое большое из всего, что нам известно. А ветер, или воздух, в небе — самая огромная стихия в материальном мире. Движение воздуха определяет движения всего сущего. Однако при всем своем могуществе воздух ограничен пределами неба (пространства), за которые он не может выйти. Точно так же это изумительное мироздание создано волей Бога, и все в нем подчинено воле Всевышнего: как мы часто говорим, даже травинка не шелохнется без дозволения Верховной Личности Бога. Таким образом, все происходит по воле Господа: по Его воле все создается, по Его воле существует, и по Его же воле уничтожается. Однако Сам Он отстранен от всего, так же как небо не имеет отношения к тому, что делает ветер.

Звичайній людині майже неможливо збагнути, яким чином величезне матеріальне творіння спочиває в Господі. Однак, Господь наводить приклад, що допомогає нам зрозуміти це. Небо, можливо, є найбільше проявлення, яке ми можемо собі уявити. І в цьому небі вітер або повітря — найбільший прояв космосу. Переміщення повітря впливає на розвій і рух усього. Але яким би могутнім не був вітер, він існує лише в межах неба, і зовні неба вітру немає. Так само, всі гідні подиву космічні проявлення існують з вищої Божої волі, і їх усіх підпорядковано цій верховній волі. Взагалі кажуть, що і травинка не ворухнеться без волі на те Верховного Бога-Особи. Отже, все рухається з Його волі: з Його волі все твориться, все зберігається і все знищується. Він, проте, стоїть осторонь усього, як небо, що його не торкаються ніякі переміщення повітря.

В Упанишадах сказано: йад-бхӣша̄ ва̄тах̣ павате — «Из страха перед Верховным Господом дует ветер» (Тайттирия-упанишад, 2.8.1). А в «Брихад-араньяка-упанишад» (3.8.9) мы находим следующее: этасйа ва̄ акшарасйа праш́а̄сане га̄рги сӯрйа-чандрамасау видхр̣тау тишт̣хата этасйа ва̄ акшарасйа праш́а̄сане га̄рги дйа̄в- а̄пр̣тхивйау видхр̣тау тишт̣хатах̣ — «Луна, Солнце и другие планеты движутся, исполняя высшую волю Верховной Личности Бога». В «Брахма-самхите» (5.52) также сказано:

В Упанішадах сказано: йад-бгı̄ша̄ ва̄тах̣ павате — «вітер віє саме із страху перед Верховним Господом». (Таіттірı̄йа Упанішада 2.8.1). В Бр̣хад-а̄ран̣йака Упанішаді (3.8.9) сказано: етасйа ва̄ акшарасйа праш́а̄сане ґа̄рґі сӯрйа-чандрамасау відгр̣тау тішт̣гата етасйа ва̄ акшарасйа праш́а̄сане ґа̄рґі дйа̄в-а̄пр̣тгівйау відгр̣тау тішт̣гатах̣ — «згідно з вищим велінням, під наглядом Верховного Бога-Особи рухаються Місяць, Сонце та всі інші великі планети». І в Брахма-сам̇гіті (5.52) також сказано:

йач-чакшур эша савита̄ сакала-граха̄н̣а̄м̇
ра̄джа̄ самаста-сура-мӯртир аш́еша-теджа̄х̣
йасйа̄джн̃айа̄ бхрамати самбхр̣та-ка̄ла-чакро
говиндам а̄ди-пурушам̇ там ахам̇ бхаджа̄ми
йач-чакшур еша савіта̄ сакала-ґраха̄н̣а̄м̇
ра̄джа̄ самаста-сура-мӯртір аш́еша-теджа̄х̣
йасйа̄джн̃айа̄ бграматі самбгр̣та-ка̄ла-чакро
ґовіндам а̄ді-пурушам̇ там ахам̇ бгаджа̄мі

Этот стих описывает движение Солнца. Солнце называют оком Всевышнего. Оно распространяет по вселенной огромное количество тепла и света. Тем не менее Солнце движется по заданной орбите, повинуясь приказу и высшей воле Говинды. Таким образом, в Ведах мы находим свидетельства того, что все материальное мироздание, удивительное и величественное, находится в полной власти Верховной Личности Бога. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах девятой главы.

Це опис руху Сонця. Тут сказано, що Сонце вважають оком Верховного Господа і що воно наділене могутньою властивістю поширювати тепло і світло. І все ж таки воно рухається по визначеній орбіті, з наказу і згідно з верховною волею Ґовінди. Отже, в ведичній літературі ми знаходим свідчення того, що матеріальне проявлення, яке здається нам таким чудовим і величним, перебуває під повним контролем Верховного Бога-Особи. Про це йтиме мова в дальших віршах цієї глави.