Skip to main content

ТЕКСТ 22

TEXT 22

Текст

Tekst

ананйа̄ш́ чинтайанто ма̄м̇
йе джана̄х̣ парйупа̄сате
теша̄м̇ нитйа̄бхийукта̄на̄м̇
йога-кшемам̇ ваха̄мй ахам
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Пословный перевод

Synoniemen

ананйа̄х̣ — не имеющие другого (объекта); чинтайантах̣ — сосредоточивающиеся; ма̄м — на Мне; йе — которые; джана̄х̣ — люди; парйупа̄сате — должным образом поклоняются; теша̄м — их; нитйа — всегда; абхийукта̄на̄м — не сходящих с пути преданного служения; йога — необходимого; кшемам — защиту; ваха̄ми — несу; ахам — Я.

ananyāḥ — met geen ander object; cintayantaḥ — concentrerend; mām — op Mij; ye — zij die; janāḥ — personen; paryupāsate — op de juiste wijze vereren; teṣām — van hen; nitya — voortdurend; abhiyuktānām — verankerd in devotie; yoga — benodigdheden; kṣemam — bescherming; vahāmi — draag; aham — Ik.

Перевод

Vertaling

Но тем, кто всегда поклоняется Мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на Моем духовном образе, Я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть.

Maar zij die Mij voortdurend met onverdeelde devotie vereren en op Mijn transcendentale gedaante mediteren, die breng Ik wat ze missen en laat Ik behouden wat ze hebben.

Комментарий

Betekenisverklaring

Те, кто не может и мгновения прожить без сознания Кришны, думают о Кришне постоянно, круглые сутки. Всегда занятые преданным служением, они слушают рассказы о Кришне, говорят и памятуют о Нем, возносят Ему молитвы, поклоняются Ему, служат Его лотосным стопам, выполняют Его поручения, развивают с Ним дружеские отношения и посвящают Ему всего себя. Благотворная и исполненная духовной энергии, такая деятельность помогает преданному достичь высшей ступени самоосознания, когда у него остается только одно желание — желание общаться с Верховной Личностью Бога. Такой преданный, несомненно, приходит к Господу без больших усилий. Это называется йогой. Милостью Господа такой преданный больше никогда не возвращается в материальный мир. Кшема означает, что всемилостивый Господь всегда защищает Своих слуг. Господь помогает преданному обрести сознание Кришны посредством йоги, а когда преданный полностью осознал Кришну, Господь оберегает его от падения и возвращения к мучительному обусловленному существованию.

Wie geen moment zonder Kṛṣṇa-bewustzijn kan leven, kan niet anders dan vierentwintig uur per dag aan Kṛṣṇa denken door devotionele dienst te verrichten in de vorm van horen, chanten, zich herinneren, bidden, vereren, de lotusvoeten van de Heer dienen, op andere manieren dienen, het cultiveren van vriendschap en zich volledig overgeven aan de Heer. Deze activiteiten zijn allemaal heilzaam en hebben vele spirituele vermogens, die de toegewijde volmaakt maken in zelfrealisatie, zodat het zijn enige verlangen is om in het gezelschap van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te komen. Zo’n toegewijde komt ongetwijfeld zonder moeilijkheden tot de Heer. Dat wordt yoga genoemd. Door de genade van de Heer komt zo’n toegewijde nooit meer terug naar deze materiële levenstoestand.

Kṣema verwijst naar de genadige bescherming van de Heer. De Heer helpt de toegewijde Kṛṣṇa-bewust te worden door yoga en wanneer deze volledig Kṛṣṇa-bewust wordt, behoedt de Heer hem voor een val naar een ellendig, geconditioneerd leven.