Skip to main content

ТЕКСТ 22

TEXT 22

Текст

Tekst

ананйа̄ш́ чинтайанто ма̄м̇
йе джана̄х̣ парйупа̄сате
теша̄м̇ нитйа̄бхийукта̄на̄м̇
йога-кшемам̇ ваха̄мй ахам
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Пословный перевод

Synonyms

ананйа̄х̣ — не имеющие другого (объекта); чинтайантах̣ — сосредоточивающиеся; ма̄м — на Мне; йе — которые; джана̄х̣ — люди; парйупа̄сате — должным образом поклоняются; теша̄м — их; нитйа — всегда; абхийукта̄на̄м — не сходящих с пути преданного служения; йога — необходимого; кшемам — защиту; ваха̄ми — несу; ахам — Я.

ananyāḥ — ilma ühegi teise objektita; cintayantaḥ — keskendudes; mām — Mulle; ye — need, kes; janāḥ — isikud; paryupāsate — teenivad õigel moel; teṣām — nende; nitya — alati; abhiyuktānām — pühendumuses kõigutamatud; yoga — nõuded; kṣemam — kaitset; vahāmi — kannan; aham — Mina.

Перевод

Translation

Но тем, кто всегда поклоняется Мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на Моем духовном образе, Я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть.

Kuid neile, kes teenivad Mind alati vankumatu pühendumusega, mediteerides Minu transtsendentaalsele kujule, jagan Ma seda, millest neil puudu jääb, ning säilitan selle, mis neil juba on.

Комментарий

Purport

Те, кто не может и мгновения прожить без сознания Кришны, думают о Кришне постоянно, круглые сутки. Всегда занятые преданным служением, они слушают рассказы о Кришне, говорят и памятуют о Нем, возносят Ему молитвы, поклоняются Ему, служат Его лотосным стопам, выполняют Его поручения, развивают с Ним дружеские отношения и посвящают Ему всего себя. Благотворная и исполненная духовной энергии, такая деятельность помогает преданному достичь высшей ступени самоосознания, когда у него остается только одно желание — желание общаться с Верховной Личностью Бога. Такой преданный, несомненно, приходит к Господу без больших усилий. Это называется йогой. Милостью Господа такой преданный больше никогда не возвращается в материальный мир. Кшема означает, что всемилостивый Господь всегда защищает Своих слуг. Господь помогает преданному обрести сознание Кришны посредством йоги, а когда преданный полностью осознал Кришну, Господь оберегает его от падения и возвращения к мучительному обусловленному существованию.

Inimene, kes pole võimeline elama hetkegi, viibimata Kṛṣṇa teadvuses, ei saa mõelda millestki muust kui Kṛṣṇast kakskümmend neli tundi ööpäevas. Ta rakendab end Jumala pühendunud teenimisse, kuulates Temast, lauldes Temast, mäletades Teda, lugedes Talle palveid, kummardades Tema kuju ees, teenides Tema lootosjalgu ning teenides Teda teistelgi viisidel, arendades Temaga sõprust ning alistudes täielikult Temale. Kõik sellised tegevused on headtoovad ning täis vaimset jõudu, mis aitavad pühendunul jõuda eneseteadvustamise täiuslikkuseni, nii et tema ainsaks sooviks jääb suhelda Jumala Kõrgeima Isiksusega. Selline pühendunu jõuab kindlasti raskusteta Jumalani. Seda nimetatakse joogaks. Jumala armust ei pea selline pühendunu kunagi tagasi pöörduma sellesse materiaalsetest tingimustest sõltuvasse ellu. Sõna kṣema viitab Jumala armulikule kaitsele. Jumal aitab pühendunul jooga abil Kṛṣṇa teadvuseni jõuda ning kui pühendunu saavutab täieliku Kṛṣṇa teadvuse tasandi, kaitseb Jumal teda haletsusväärsesse tingimustest sõltuvasse ellu langemise eest.