Skip to main content

ТЕКСТ 17

17. VERS

Текст

Szöveg

питхам асйа джагато
мт дхт питмаха
ведйа павитрам окра
к сма йаджур эва ча
pitāham asya jagato
mātā dhātā pitāmahaḥ
vedyaṁ pavitram oṁ-kāra
ṛk sāma yajur eva ca

Пословный перевод

Szó szerinti jelentés

пит — отец; ахам — Я; асйа — этой; джагата — вселенной; мт — мать; дхт — хранитель; питмаха — дед; ведйам — то, что следует постичь; павитрам — то, что очищает; о-кра — слог ом; к — «Риг-веда»; сма — «Сама-веда»; йаджу — «Яджур-веда»; эва — безусловно; ча — и.

pitā – az atya; aham – Én; asya – ennek; jagataḥ – az univerzumnak; mātā – az anya; dhātā – a fenntartó; pitāmahaḥ – a nagyatya; vedyam – az, amit ismerni kell; pavitram – az, ami megtisztít; oṁ-kāraḥ – az oṁ szótag; ṛk – a Ṛg-veda; sāma – a Sāma-veda; yajuḥ – a Yajur-veda; eva – bizony; ca – és.

Перевод

Fordítás

Я отец и мать этой вселенной, ее опора и прародитель. Я цель познания, очистительная сила и слог ом, а также «Риг-веда», «Сама-веда» и «Яджур-веда».

Én vagyok az univerzum atyja, az anya, a fenntartó és az ősatya. Én vagyok a tudás tárgya, Én vagyok az, ami megtisztít, és Én vagyok az oṁ szótag. A Ṛg-, a Sāma- és a Yajur-veda szintén Én vagyok.

Комментарий

Magyarázat

Весь материальный космос, все движущиеся и неподвижные живые существа возникают в результате разнообразной деятельности энергии Кришны. В материальном мире мы вступаем в отношения с различными живыми существами, которые являются не чем иным, как пограничной энергией Кришны. В результате созидательной деятельности пракрити некоторые из них становятся нашим отцом или матерью, дедом или создателем и т. д., но на самом деле все они частицы Кришны. Соответственно, живые существа, которых мы считаем своими отцом, матерью и т. д., в сущности, не что иное, как Кришна. Употребленное в данном стихе слово дхт значит «творец». Помимо того что наши отец и мать являются частицами Кришны, творец вселенной и родители наших родителей — тоже Кришна. В сущности, любое живое существо, будучи частицей Кришны, является Кришной. Поэтому все Веды направляют нас к Кришне. Все заключенное в них знание шаг за шагом ведет нас к постижению Кришны. Повествования, слушая которые мы очищаемся и возвращаемся в изначальное состояние бытия, — это тем более Кришна. Подобно этому, живое существо, стремящееся обрести ведическое знание, также является частицей Кришны, а стало быть, Им Самим. Слог ом,входящий во все ведические мантры и называемый пранавой, — это трансцендентный звук, который также является Кришной. А поскольку пранава, илиомкара, входит в состав всех гимнов четырех Вед — «Самы», «Яджур», «Риг» и «Атхарвы», — их также следует считать Кришной.

Az egész kozmikus megnyilvánulás, mozdulatlan és mozgó lényeivel együtt, Kṛṣṇa energiájának különféle tevékenységei által nyilvánul meg. Az anyagi létben különböző kapcsolatokat teremtünk a különféle élőlényekkel, akik nem mások, mint Kṛṣṇa határenergiái. A prakṛti befolyása alatt apánknak, anyánknak, nagyatyánknak, teremtőnknek stb. hisszük őket, valójában azonban csupán Kṛṣṇa szerves részei. Ily módon ezek az élőlények, akik apánknak, anyánknak stb. tűnnek, nem mások, mint Kṛṣṇa. Ebben a versben a dhātā szó „teremtőt” jelent. Nemcsak anyánk és apánk szerves része Kṛṣṇának, de a teremtő, a nagyanya, a nagyapa stb. is Kṛṣṇa. Tulajdonképpen minden élőlény Kṛṣṇa, mert mindenki az Ő szerves része. Éppen ezért valamennyi Véda egyedül Kṛṣṇát tartja végső céljának. A bennük ismertetett különféle tudományágak mind Kṛṣṇa megismeréséhez segítik hozzá az embert. Különösen az a téma tekinthető Kṛṣṇának, ami segít bennünket, hogy felélesszük eredeti természetünket. A védikus elvek megértésére törekvő élőlény ugyanígy Kṛṣṇa szerves része, tehát szintén Kṛṣṇa. A valamennyi védikus mantrában előforduló oṁ szó, a praṇava egy transzcendentális hangvibráció, és szintén Kṛṣṇa. A négy Véda (Sāma, Yajur, Ṛg és Atharva) himnuszaiban nagyon gyakori a praṇava vagy más néven oṁkāra, ezért ez is Kṛṣṇának tekinthető.