Skip to main content

ТЕКСТ 16

TEXT 16

Текст

Текст

-брахма-бхуванл лок
пунар вартино ’рджуна
мм упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате
а̄-брахма-бгувана̄л лока̄х̣
пунар а̄вартіно ’рджуна
ма̄м упетйа ту каунтейа
пунар джанма на відйате

Пословный перевод

Послівний переклад

-брахма-бхувант — до Брахмалоки; лок — планетные системы; пуна — вновь; вартина — возвращающиеся; арджуна — о Арджуна; мм — ко Мне; упетйа — придя; ту — но; каунтейа — о сын Кунти; пуна джанма — новое рождение; на — не; видйате — случается.

а̄-брахма-бгувана̄т—до планет Брахмалоки; лока̄х̣—планетні системи; пунах̣—знов; а̄вартінах̣—ті, що повертаються; арджуна—о Арджуно; ма̄м—Мене; упетйа—досягаючи; ту—але; каунтейа— син Кунтı̄; пунах̣ джанма—повторне народження; на—ніколи; відйате—відбувається.

Перевод

Переклад

Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, — это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь.

Починаючи з найвищої планети матеріального світу й до найнижчої, всі вони є місцем злигоднів, де повторюються народження і смерть. Але той, хто досягає Моєї обителі, о сину Кунтı̄, більше не народжується в матеріальному світі.

Комментарий

Коментар

Все йоги: карма-йоги, гьяна-йоги, хатха-йоги и т. д., должны в конечном счете встать на путь бхакти-йоги, путь сознания Кришны, и достичь совершенства в преданном служении Господу. Тогда они попадут в духовную обитель Кришны и никогда уже не вернутся в материальный мир. Те, кто поднимается на высшие планеты материального мира, то есть на планеты полубогов, продолжают рождаться и умирать. Как люди, живущие на Земле, поднимаются на высшие планеты, так и обитатели высших планет: Брахмалоки, Индралоки и Чандралоки — падают на Землю. Совершая жертвоприношение панчагни-видья, описанное в «Чхандогья-упанишад», человек может подняться на Брахмалоку, но если там он не разовьет в себе сознание Кришны, то будет вынужден вернуться на Землю. Жители высших планет, которые совершенствуются в сознании Кришны, постепенно поднимаются на более высокие планеты, и во время разрушения вселенной переносятся в вечное духовное царство. Баладева Видьябхушана в своем комментарии к «Бхагавад-гите» цитирует следующий стих:

Усі йоґи, перш ніж зможуть відправитись до обителі Кр̣шн̣и й ніколи не повертатися звідти, повинні, зрештою, досягнути відданості й досконалості в бгакті-йозі, тобто в свідомості Кр̣шн̣и. Ті, хто досягає найвищих матеріальних планет, планет напівбогів, знову й знову підлягають повторюваним народженням і смерті. Так само, як люди з Землі підіймаються на вищі планети, люди з вищих планет, якими є Брахмалока, Чандралока та Індралока, падають на Землю. Здійснення жертвопринесення, яке називають пан̃ча̄ґні-відйею і котре рекомендовано в Чга̄ндоґйа Упанішаді, дозволяє досягти Брахмалоки, але якщо на Брахмалоці людина не розвиває свідомість Кр̣шн̣и, то їй доведеться повернутись на Землю. Той же, хто розвивається далі в свідомості Кр̣шни, проживаючи на райських планетах, поступово підіймається на ще вищі планети, аж поки під час спустошення всесвіту не перейде до вічного духовного царства. Ш́рı̄дгара Сва̄мı̄ у своєму коментарі до Бгаґавад-ґı̄ти наводить такого вірша:

брахма саха те сарве
сампрпте пратисачаре
парасйнте кттмна
правианти пара падам
брахман̣а̄ саха те сарве
сампра̄пте пратісан̃чаре
парасйа̄нте кр̣та̄тма̄нах̣
правіш́анті парам̇ падам

«Когда материальная вселенная уничтожается, Брахма и его преданные, постоянно занятые практикой сознания Кришны, попадают в духовный мир, на те духовные планеты, которых хотели достичь».

«Коли знищується матеріальний всесвіт, Брахма̄ та його віддані, які постійно перебувають в свідомості Кр̣шн̣и, переносяться в духовний всесвіт, на відповідні духовні планети, згідно зі своїми бажаннями».