Skip to main content

ТЕКСТ 26

TEXT 26

Текст

Verš

ведха саматӣтни
вартамнни чрджуна
бхавишйи ча бхӯтни
м ту веда на качана
vedāhaṁ samatītāni
vartamānāni cārjuna
bhaviṣyāṇi ca bhūtāni
māṁ tu veda na kaścana

Пословный перевод

Synonyma

веда — знаю; ахам — Я; саматӣтни — прошлые события; вартамнни — те, что происходят в настоящем; ча — и; арджуна — о Арджуна; бхавишйи — те, что произойдут в будущем; ча — также; бхӯтни — (все) живые существа; мм — Меня; ту — но; веда — знает; на — ни; качана — кто-либо.

veda — znám; aham — Já; samatītāni — vše minulé; vartamānāni — přítomné; ca — a; arjuna — ó Arjuno; bhaviṣyāṇi — budoucí; ca — také; bhūtāni — všechny živé bytosti; mām — Mě; tu — však; veda — zná; na — ne; kaścana — kdokoliv.

Перевод

Překlad

О Арджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ, Меня же не знает никто.

Ó Arjuno, jakožto Nejvyšší Osobnost Božství vím o všem, co se stalo v minulosti, co se děje v přítomnosti a co se teprve přihodí. Znám také všechny živé bytosti; Mě však nezná nikdo.

Комментарий

Význam

Этот стих дает еще более ясный и убедительный ответ на вопрос, является ли Абсолютная Истина личностью или нет. Если бы тело Кришны, Верховной Личности Бога, было порождением майи, то есть материальным, как полагают имперсоналисты, то Он, подобно обыкновенному существу, переселялся бы из тела в тело, забывая все, что происходило с Ним в предыдущей жизни. Каждый, кто обладает материальным телом, не помнит, что происходило с ним в прошлом, и не знает, чем закончится его нынешняя жизнь и какой будет следующая. Иначе говоря, обыкновенное существо не знает ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Этим знанием владеет только тот, кто полностью свободен от материальной скверны.

Zde je jasná odpověď na otázku, zda je Nejvyšší osobní nebo neosobní. Kdyby podoba Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, byla māyā neboli výtvor hmoty, jak si myslí impersonalisté, Kṛṣṇa — stejně jako obyčejná živá bytost — by měnil tělo a zapomínal vše ze svého minulého života. Živá bytost, jež má hmotné tělo, si nepamatuje na minulý život, nedovede předpovědět příští život a neví ani, jak dopadne život, kterým právě prochází. Nikdo nemůže znát minulost, přítomnost a budoucnost, dokud není zbaven hmotného znečištění.

Господь Кришна говорит определенно, что Он, в отличие от обыкновенного человека, знает все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. В четвертой главе Господь говорил, что Он помнит, как много миллионов лет назад давал наставления богу Солнца Вивасвану. Кришна знает каждое живое существо, поскольку в образе Сверхдуши находится в сердце каждого. Но, хотя Он Сверхдуша в сердце каждого и Верховная Личность Бога, недалекие люди не понимают этого, даже если им удается постичь безличный Брахман.

Трансцендентное тело Шри Кришны нетленно. Господь подобен солнцу, а майя — облаку. Мы часто видим, что облака могут на какое-то время скрыть от нашего взора солнце, звезды и планеты. Однако это происходит лишь потому, что наше зрение несовершенно. Солнце, луна и звезды не скрыты. Точно так же майя не может по-настоящему скрыть Верховного Господа. Он пользуется Своей внутренней энергией, чтобы оставаться невидимым для глупцов. Как объяснялось в третьем стихе этой главы, из многих миллионов людей лишь единицы стремятся к совершенству, а из тысяч тех, кто достиг совершенства, едва ли один знает Господа Кришну таким, какой Он есть. Даже тот, кто достиг совершенства в познании безличного Брахмана или Параматмы, пребывающей в сердце, не сможет постичь Верховную Личность Бога, Шри Кришну, если не разовьет в себе сознание Кришны.

Pán Kṛṣṇa se od obyčejné lidské bytosti liší a jasně říká, že ví o všem, co stalo v minulosti, co se děje v přítomnosti a co se stane v budoucnosti. Ve čtvrté kapitole jsme četli o tom, že si pamatuje, jak před milióny let učil boha Slunce Vivasvāna. Zná všechny živé bytosti, protože v podobě Nadduše dlí v srdci každé z nich. Ale navzdory tomu a také přesto, že je osobně přítomen coby Nejvyšší Osobnost Božství, Ho méně inteligentní lidé nemohou jako Nejvyšší Osobu vnímat; ani tehdy, když jsou schopni vnímat neosobní Brahman. Transcendentální tělo Śrī Kṛṣṇy rozhodně není pomíjivé. Kṛṣṇa je jako slunce a māyā jako mrak. V hmotném světě vidíme například slunce, mraky a různé hvězdy a planety. Mraky mohou vše ostatní na nebi dočasně zakrýt, ale to se tak pouze jeví našemu omezenému zraku — slunce, měsíc a hvězdy ve skutečnosti nejsou zakryty. Podobně māyā nemůže zakrýt Nejvyššího Pána. Působením své vnitřní energie zůstává neprojeven méně inteligentním lidem. Jak je uvedeno ve třetím verši této kapitoly, z mnoha miliónů lidí se jen málokdo pokouší dospět k dokonalosti a z mnoha tisíců lidí, kteří jí dosáhli, stěží jeden ví, kdo je Pán Kṛṣṇa. Ani ten, kdo se zdokonalil poznáním neosobního Brahmanu nebo lokalizované Paramātmy, nemůže znát Nejvyšší Osobnost Božství, aniž by měl vědomí Kṛṣṇy.