Skip to main content

ТЕКСТ 11

TEXT 11

Текст

Verš

бала балават чха
кма-рга-виварджитам
дхармвируддхо бхӯтешу
кмо ’сми бхаратаршабха
balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Пословный перевод

Synonyma

балам — сила; бала-ватм — сильных; ча — и; ахам — Я; кма — страсти; рга — привязанности; виварджитам — свободная; дхарма- авируддха — не противоречащая законам религии; бхӯтешу — в живых существах; кма — половая жизнь; асми — (Я) есть; бхарата-шабха — о предводитель Бхарат.

balam — síla; bala-vatām — silných; ca — a; aham — Já jsem; kāma — vášně; rāga — a připoutanosti; vivarjitam — zbavená; dharma-aviruddhaḥ — který není v rozporu s náboženskými zásadami; bhūteṣu — u všech bytostí; kāmaḥ — pohlavní život; asmi — jsem; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bhāratovců.

Перевод

Překlad

Я сила сильных, свободная от страсти и желания. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии, о предводитель Бхарат.

Ó nejlepší z Bhāratovců (Arjuno)! Jsem síla silných, oproštěná od vášně a touhy, a jsem pohlavní život, který není v rozporu s náboženskými zásadami.

Комментарий

Význam

Сильный должен использовать свою силу для того, чтобы защищать слабых, а не нападать на других. Половая жизнь, согласно законам религии (дхарме),предназначена для зачатия детей, а не для каких-либо иных целей. Родители ответственны за то, чтобы воспитать своих детей в сознании Кришны.

Silný člověk má používat svou sílu k ochraně slabých, nikoliv k agresivním útokům. Pohlavní život je podle náboženských zásad (dharmy) zase určen k plození dětí; nemá sloužit ničemu jinému. Rodiče pak mají povinnost přivést své potomstvo k vědomí Kṛṣṇy.