Skip to main content

ТЕКСТ 10

10. VERS

Текст

Szöveg

бӣджа м сарва-бхӯтн
виддхи пртха сантанам
буддхир буддхиматм асми
теджас теджасвинм ахам
bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

Пословный перевод

Szó szerinti jelentés

бӣджам — семенем; мм — Меня; сарва-бхӯтнм — всех живых существ; виддхи — знай; пртха — о сын Притхи; сантанам — изначальным, вечным; буддхи — разум; буддхи-матм — разумных; асми — (Я) есть; теджа — мощь; теджасвинм — могущественных; ахам — Я.

bījam – a magjaként; mām – Engem; sarva-bhūtānām – minden élőlénynek; viddhi – próbálj megérteni; pārtha – ó, Pṛthā fia; sanātanam – eredeti, örökkévaló; buddhiḥ – értelme; buddhi-matām – az értelmesnek; asmi – vagyok; tejaḥ – hatalma; tejasvinām – a hatalmasnak; aham – Én.

Перевод

Fordítás

О сын Притхи, знай же, что Я изначальное семя всех существ, разум разумных и мощь могучих.

Ó, Pṛthā fia, tudd meg hát, hogy Én vagyok minden lét eredeti magja, az értelmesek értelme, a hatalmasok bátorsága!

Комментарий

Magyarázat

Бӣджам значит «семя». Кришна — семя всего живого. В мире великое множество разнообразных существ, движущихся и неподвижных. Птицы, звери, люди и многие другие существа относятся к числу движущихся, а деревья и другие растения, которые всегда стоят на одном месте, — к числу неподвижных. Каждое существо принадлежит к одной из 8400000 форм жизни, одни из них наделены способностью передвигаться, другие — нет. Но в любом случае Кришна является семенем жизни каждого из них. В ведических писаниях (Тайттирия-упанишад, 3.1) говорится: йато в имни бхӯтни джйанте — Брахман, Высшая Абсолютна Истина, — источник всего сущего. Кришна — это Парабрахман, Высший Дух. Брахман безличен, а Парабрахман является личностью. Личностный аспект Абсолютной Истины включает в себя безличный Брахман — об этом сказано в «Бхагавад-гите» (14.27): брахмао хи пратишххам. Поэтому изначальным источником всего сущего, его корнем, является Кришна. Как корень поддерживает жизнь всего дерева, так и Кришна, будучи корнем всего сущего, поддерживает весь материальный мир. Это также подтверждается в Ведах (Катха- упанишад, 2.2.13):

A bīja magot jelent – Kṛṣṇa a magja mindennek. Sokféle élőlény van, mozgó és mozdulatlan egyaránt. Az állatok és az ember sok más teremtménnyel együtt mozgó élőlények, míg a fák és a többi növény mozdulatlanok; egy helyben állnak, nem tudnak helyet változtatni. Minden élőlény a nyolcmillió-négyszázezer faj egyikébe tartozik. Némelyik tud mozogni, a másik nem, ám mindnyájuk életének Kṛṣṇa a magja. A védikus irodalom szerint a Brahman, a Legfelsőbb Abszolút Igazság az, amiből minden kiárad. Kṛṣṇa a Parabrahman, a Legfelsőbb Lélek. A Brahman egy személytelen létező, míg a Parabrahman egy személy. A Bhagavad-gītā leírja, hogy a személytelen Brahman a személyes arculat része. Kṛṣṇa tehát az eredeti forrása mindennek. Ő a gyökér, s mint minden dolog eredeti gyökere, Ő tart fenn mindent ebben az anyagi megnyilvánulásban, éppen úgy, ahogyan a gyökér táplálja az egész fát. Ezt a védikus irodalom is megerősíti (Kaṭha-upaniṣad 2.2.13):

нитйо нитйн четана четаннм
эко бахӯн йо видадхти кмн
nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān

Он главный вечный среди всех вечных. Из всех живых существ Он верховное существо. Он один хранитель всего живого. Если бы у нас не было разума, мы не смогли бы действовать, и Кришна говорит, что Он источник всего разума. Тот, кто лишен разума, не способен постичь Верховную Личность Бога, Кришну.

Az örök életűek közül Ő az elsődleges örökkévaló. Minden élőlény közül a Legfelsőbb, s egyedül Ő tart fenn minden életet. Értelem nélkül semmit sem tehetünk, és Kṛṣṇa azt is mondja, hogy Ő minden értelem gyökere. Aki nem intelligens, nem értheti meg az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, Kṛṣṇát.