Skip to main content

ТЕКСТ 43

TEXT 43

Текст

Текст

татра та буддхи-сайога
лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхӯйа
сасиддхау куру-нандана
татра там̇ буддгі-сам̇йоґам̇
лабгате паурва-дехікам
йатате ча тато бгӯйах̣
сам̇сіддгау куру-нандана

Пословный перевод

Послівний переклад

татра — там; там — то; буддхи-сайогам — пробуждение сознания; лабхате — обретает; паурва-дехикам — того, которым он обладал в предыдущем теле; йатате — пытается; ча — также; тата — затем; бхӯйа — вновь; сасиддхау — в достижении совершенства; куру-нандана — о потомок Куру.

татра—тоді; там—той; буддгі-сам̇йоґам—відродження свідомості; лабгате—отримує; паурва-дехікам—від попереднього тіла; йатате—прагне; ча—також; татах̣—тому; бгӯйах̣—знову; сам̇сіддгау—до досконалості; куру-нандана—син Куру.

Перевод

Переклад

Тогда, о потомок Куру, в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства.

Діставши таке народження, він відроджує божественну свідомість свого попереднього життя і намагається йти далі, щоб досягти цілковитого успіху, о сину Куру.

Комментарий

Коментар

Примером человека, в котором пробудилось божественное сознание, развитое в предыдущих жизнях, является царь Бхарата: в третьем своем воплощении он появился на свет в семье достойного брахмана. Когда-то царь Бхарата был императором мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Бхарата-варшей (до этого она называлась Илаврита-варшей). Еще в молодые годы царь отошел от дел и удалился в лес, чтобы обрести духовное совершенство, но не сумел достичь этой цели. Позже он родился в семье истинного брахмана и был известен под именем Джады Бхараты, потому что всегда искал уединения и ни с кем не хотел разговаривать. Позднее царь Рахугана обнаружил, что Джада Бхарата был великимйогом. На примере его жизни видно, что усилия йога никогда не пропадают даром. По милости Господа он снова получает возможность достичь совершенства в сознании Кришны.

Цар Бгарата, який одержав своє третє народження в сім’ї порядного бра̄хман̣и, є прикладом того, як завдяки гарному народженню можна відновити попередню трансцендентну свідомість. Цар Бгарата був імператором світу, і з його часів ця планета прозвалася серед напівбогів Бга̄рата-варшою. Раніше вона була відома як Іла̄вр̣та-варша. Ще за молодих років імператор залишив свої справи в пошуках духовної досконалості, але досягти успіху йому не вдалось. У своєму наступному житті він народився в сім’ї добропорядного бра̄хман̣и і був відомий під ім’ям Джад̣а Бгарата, бо завжди залишався самотнім й ні з ким не розмовляв. Згодом цар Рахӯґан̣а визнав його за великого трансценденталіста. На прикладі життя царя Бгарати можна зрозуміти, що трансцендентальні прагнення або заняття йоґою ніколи не проходять намарно. З Господньої ласки трансценденталісти одержують нові можливості для того, щоб досягнути цілковитої досконалості в свідомості Кр̣шн̣и.