Skip to main content

ТЕКСТ 43

VERŠ 43

Текст

Verš

татра та буддхи-сайога
лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхӯйа
сасиддхау куру-нандана
tatra taṁ buddhi-saṁyogaṁ
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhūyaḥ
saṁsiddhau kuru-nandana

Пословный перевод

Synonyma

татра — там; там — то; буддхи-сайогам — пробуждение сознания; лабхате — обретает; паурва-дехикам — того, которым он обладал в предыдущем теле; йатате — пытается; ча — также; тата — затем; бхӯйа — вновь; сасиддхау — в достижении совершенства; куру-нандана — о потомок Куру.

tatra — potom; tam — to; buddhi-saṁyogam — takto znovuoživené vedomie; labhate — získa; paurva-dehikam — z predchádzajúceho vtelenia; yatate — snaží sa; ca — aj; tataḥ — potom; bhūyaḥ — znovu; saṁsiddhau — o zdokonalenie; kuru-nandana — ó, syn Kuruovcov.

Перевод

Překlad

Тогда, о потомок Куру, в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства.

Po takomto narodení opäť nadobudne božské vedomie zo svojho predchádzajúceho života, a potom sa znovu usiluje o ďalšie zdokonalenie, ó, potomok Kuruovcov.

Комментарий

Význam

Примером человека, в котором пробудилось божественное сознание, развитое в предыдущих жизнях, является царь Бхарата: в третьем своем воплощении он появился на свет в семье достойного брахмана. Когда-то царь Бхарата был императором мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Бхарата-варшей (до этого она называлась Илаврита-варшей). Еще в молодые годы царь отошел от дел и удалился в лес, чтобы обрести духовное совершенство, но не сумел достичь этой цели. Позже он родился в семье истинного брахмана и был известен под именем Джады Бхараты, потому что всегда искал уединения и ни с кем не хотел разговаривать. Позднее царь Рахугана обнаружил, что Джада Бхарата был великимйогом. На примере его жизни видно, что усилия йога никогда не пропадают даром. По милости Господа он снова получает возможность достичь совершенства в сознании Кришны.

Kráľ Bharata je výborným príkladom človeka, ktorý odpadol z duchovnej cesty a potom sa v jednom z nasledujúcich životov narodil v dobrej brāhmaṇskej rodine, aby mohol opäť získať transcendentálne vedomie. Kráľ Bharata vládol celému svetu a od doby jeho panovania volajú polobohovia túto planétu, ktorá sa kedysi volala Ilāvṛta-varṣa, Bhārata-varṣa. Ako mládenec sa zriekol kráľovstva, opustil palác a svoju rodinu, aby hľadal duchovnú dokonalosť, no nedosiahol ju. Vo svojom treťom živote sa narodil v dobrej brāhmaṇskej rodine, známy ako Jaḍa Bharata, lebo sa vždy vyhýbal ľuďom a nikdy sa s nikým nerozprával. Neskôr v ňom kráľ Rahūgaṇa spoznal veľkého transcendentalistu. Z tohto príkladu sa dá pochopiť, že duchovné vedomie, ktoré človek dosiahol pomocou yogy, nikdy nevýjde nazmar. Božou milosťou dostane transcendentalista veľa príležitostí, aby dosiahol úplnú duchovnú dokonalosť vo vedomí Kṛṣṇu.