Skip to main content

ТЕКСТ 43

TEXT 43

Текст

Tekst

татра та буддхи-сайога
лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхӯйа
сасиддхау куру-нандана
tatra taṁ buddhi-saṁyogaṁ
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhūyaḥ
saṁsiddhau kuru-nandana

Пословный перевод

Synoniemen

татра — там; там — то; буддхи-сайогам — пробуждение сознания; лабхате — обретает; паурва-дехикам — того, которым он обладал в предыдущем теле; йатате — пытается; ча — также; тата — затем; бхӯйа — вновь; сасиддхау — в достижении совершенства; куру-нандана — о потомок Куру.

tatra — daarop; tam — dat; buddhi-saṁyogam — herleving van bewustzijn; labhate — verkrijgt; paurva-dehikam — van het vorige lichaam; yatate — hij probeert; ca — ook; tataḥ — daarna; bhūyaḥ — opnieuw; saṁsiddhau — voor volmaaktheid; kuru-nandana — o afstammeling van Kuru.

Перевод

Vertaling

Тогда, о потомок Куру, в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства.

O zoon van Kuru, wanneer hij in zo’n familie wordt geboren, herwint hij het goddelijk bewustzijn van zijn vorige leven en probeert hij opnieuw vooruitgang te maken om zo tot volledige volmaaktheid te komen.

Комментарий

Betekenisverklaring

Примером человека, в котором пробудилось божественное сознание, развитое в предыдущих жизнях, является царь Бхарата: в третьем своем воплощении он появился на свет в семье достойного брахмана. Когда-то царь Бхарата был императором мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Бхарата-варшей (до этого она называлась Илаврита-варшей). Еще в молодые годы царь отошел от дел и удалился в лес, чтобы обрести духовное совершенство, но не сумел достичь этой цели. Позже он родился в семье истинного брахмана и был известен под именем Джады Бхараты, потому что всегда искал уединения и ни с кем не хотел разговаривать. Позднее царь Рахугана обнаружил, что Джада Бхарата был великимйогом. На примере его жизни видно, что усилия йога никогда не пропадают даром. По милости Господа он снова получает возможность достичь совершенства в сознании Кришны.

Koning Bharata, van wie de derde geboorte plaatshad in de familie van een goede brāhmaṇa, is een voorbeeld van iemand die door een goede geboorte zijn transcendentale bewustzijn van vroeger weer kon opwekken. Koning Bharata was de keizer van de wereld en vanaf de tijd dat hij leefde, staat deze planeet onder de halfgoden bekend als Bhārata-varṣa. Eerder had ze bekendgestaan als Ilāvṛta-varṣa. Op jonge leeftijd trok de keizer zich terug om zich spiritueel te vervolmaken, maar hij slaagde daar niet in. Zijn volgende geboorte vond plaats in de familie van een goede brāhmaṇa en hij stond bekend als Jaḍa Bharata, omdat hij zich altijd afzonderde en met niemand sprak. Later werd hij door koning Rahūgaṇa herkend als een groot transcendentalist. Uit zijn leven blijkt dat transcendentale inspanningen of het beoefenen van yoga nooit verloren gaan. Door de genade van de Heer krijgt de transcendentalist herhaaldelijk de kans om perfect Kṛṣṇa-bewust te worden.