Skip to main content

ТЕКСТ 43

TEXT 43

Текст

Tekst

татра та буддхи-сайога
лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхӯйа
сасиддхау куру-нандана
tatra taṁ buddhi-saṁyogaṁ
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhūyaḥ
saṁsiddhau kuru-nandana

Пословный перевод

Synonyms

татра — там; там — то; буддхи-сайогам — пробуждение сознания; лабхате — обретает; паурва-дехикам — того, которым он обладал в предыдущем теле; йатате — пытается; ча — также; тата — затем; бхӯйа — вновь; сасиддхау — в достижении совершенства; куру-нандана — о потомок Куру.

tatra — derpå; tam — den; buddhi-saṁyogam — genoplivelse af bevidsthed; labhate — han vinder; paurva-dehikam — fra den foregående krop; yatate — han stræber; ca — også; tataḥ — derefter; bhūyaḥ — igen; saṁsiddhau — efter fuldkommenhed; kuru-nandana — O Kurus søn.

Перевод

Translation

Тогда, о потомок Куру, в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства.

Efter en sådan fødsel genopliver han den guddommelige bevidsthed fra sit tidligere liv, og endnu engang forsøger han at gøre yderligere fremskridt for helt at opnå fuldstændig perfektion, O Kurus søn.

Комментарий

Purport

Примером человека, в котором пробудилось божественное сознание, развитое в предыдущих жизнях, является царь Бхарата: в третьем своем воплощении он появился на свет в семье достойного брахмана. Когда-то царь Бхарата был императором мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Бхарата-варшей (до этого она называлась Илаврита-варшей). Еще в молодые годы царь отошел от дел и удалился в лес, чтобы обрести духовное совершенство, но не сумел достичь этой цели. Позже он родился в семье истинного брахмана и был известен под именем Джады Бхараты, потому что всегда искал уединения и ни с кем не хотел разговаривать. Позднее царь Рахугана обнаружил, что Джада Бхарата был великимйогом. На примере его жизни видно, что усилия йога никогда не пропадают даром. По милости Господа он снова получает возможность достичь совершенства в сознании Кришны.

FORKLARING: Kong Bharata, hvis tredje fødsel var i en god brāhmaṇas familie, er et eksempel på en person, der fik en god fødsel for at kunne genoplive sin tidligere transcendentale bevidsthed. Kong Bharata var verdens kejser, og siden hans tid har denne planet været kendt blandt halvguderne som Bhārata-varṣa. Tidligere gik den under navnet Ilāvṛta-varṣa. Kejseren trak sig tilbage i en tidlig alder for at opnå åndelig perfektion, men mislykkedes i sit forsøg på at nå til fuldkommenhed. I sit næste liv fødtes han i en god brāhmaṇas familie og blev kaldt Jaḍa Bharata, fordi han altid holdt sig for sig selv og ikke talte til nogen. Og senere blev han opdaget af Kong Rahūgaṇa som den største transcendentalist. Af hans liv kan vi lære, at transcendentale bestræbelser eller yoga-udøvelse aldrig er forgæves. Ved Herrens nåde får transcendentalisten gentagne muligheder for at opnå fuldstændig perfektion i Kṛṣṇa-bevidsthed.