Skip to main content

ТЕКСТ 43

TEXT 43

Текст

Verš

татра та буддхи-сайога
лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхӯйа
сасиддхау куру-нандана
tatra taṁ buddhi-saṁyogaṁ
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhūyaḥ
saṁsiddhau kuru-nandana

Пословный перевод

Synonyma

татра — там; там — то; буддхи-сайогам — пробуждение сознания; лабхате — обретает; паурва-дехикам — того, которым он обладал в предыдущем теле; йатате — пытается; ча — также; тата — затем; бхӯйа — вновь; сасиддхау — в достижении совершенства; куру-нандана — о потомок Куру.

tatra — pak; tam — to; buddhi-saṁyogam — oživení vědomí; labhate — získává; paurva-dehikam — z předchozího těla; yatate — usiluje; ca — také; tataḥ — poté; bhūyaḥ — znovu; saṁsiddhau — o dokonalost; kuru-nandana — ó synu Kurua.

Перевод

Překlad

Тогда, о потомок Куру, в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства.

Ó synu Kurua, jakmile se narodí v těchto podmínkách, oživí božské vědomí ze svého minulého života a usiluje o další pokrok, aby dosáhl dokonalého úspěchu.

Комментарий

Význam

Примером человека, в котором пробудилось божественное сознание, развитое в предыдущих жизнях, является царь Бхарата: в третьем своем воплощении он появился на свет в семье достойного брахмана. Когда-то царь Бхарата был императором мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Бхарата-варшей (до этого она называлась Илаврита-варшей). Еще в молодые годы царь отошел от дел и удалился в лес, чтобы обрести духовное совершенство, но не сумел достичь этой цели. Позже он родился в семье истинного брахмана и был известен под именем Джады Бхараты, потому что всегда искал уединения и ни с кем не хотел разговаривать. Позднее царь Рахугана обнаружил, что Джада Бхарата был великимйогом. На примере его жизни видно, что усилия йога никогда не пропадают даром. По милости Господа он снова получает возможность достичь совершенства в сознании Кришны.

Za příklad dobrého zrození, jež umožňuje oživit dřívější transcendentální vědomí, může sloužit král Bharata, který se po dvou životech narodil v rodině ctnostného brāhmaṇy. Král Bharata byl vládcem celého světa a od té doby nazývají polobozi tuto planetu Bhārata-varṣa. Předtím byla známá pod jménem Ilāvṛta-varṣa. Král již v mládí odešel do ústraní, aby usiloval o duchovní dokonalost, ale neuspěl. Později se narodil v rodině ctnostného brāhmaṇy a nazývali ho Jaḍa Bharata, protože se vždy stranil společnosti a s nikým nemluvil. Poté v něm však král Rahūgaṇa odhalil velkého transcendentalistu. Z jeho života je zřejmé, že transcendentální úsilí — provádění yogy — nepřijde nikdy nazmar. Milostí Pána dostává transcendentalista opakované příležitosti k tomu, aby mohl dosáhnout úplné dokonalosti v rozvíjení vědomí Kṛṣṇy.