Skip to main content

ТЕКСТ 31

TEXT 31

Текст

Текст

йе ме матам ида нитйам
анутишханти мнав
раддхванто ’насӯйанто
мучйанте те ’пи кармабхи
йе ме матам ідам̇ нітйам
анутішт̣ганті ма̄нава̄х̣
ш́раддга̄ванто ’насӯйанто
мучйанте те ’пі кармабгіх̣

Пословный перевод

Послівний переклад

йе — которые; ме — Мое; матам — указание; идам — это; нитйам — вечно (как вечный долг); анутишханти — выполняют регулярно; мнав — люди; раддх-ванта — обладающие верой и преданностью; анасӯйанта — свободные от вражды и зависти; мучйанте — освобождаются; те — они; апи — даже; кармабхи — из-под власти закона кармы.

йе—ті, хто; ме—Моє; матам—приписи; ідам—те; нітйам—як вічна функція; анутішт̣ганті—реґулярно виконують; ма̄нава̄х̣—люди; ш́раддга̄-вантах̣—з вірою та відданістю; анасӯйантах̣—без заздрощів; мучйанте—стають вільними; те—усі вони; апі—навіть; кармабгіх̣—від кайданів законів кармічної діяльності.

Перевод

Переклад

Те, кто выполняет свои обязанности в соответствии с Моими наставлениями, кто с верой и без зависти следует этому учению, освобождаются от рабства кармы.

Люди, які виконують свої обов’язки згідно з Моїми приписами, і дотримуються цього вчення з вірою та без заздрощів, напевне звільняться з кайданів кармічної діяльності.

Комментарий

Коментар

Наставления Верховной Личности Бога, Кришны, заключают в себе суть ведической мудрости, поэтому они являются вечной и незыблемой истиной. Как вечны сами Веды, так вечна и эта истина, истина сознания Кришны. Мы должны непоколебимо верить в это наставление и не испытывать к Господу враждебные чувства. Есть немало так называемых философов, которые пишут комментарии к «Бхагавад-гите», но не верят в Кришну. Такие люди никогда не освободятся из плена кармы. Но простой человек, твердо верящий в вечные наставления Господа, освободится из-под власти закона кармы, даже если он не способен следовать всем этим наставлениям. На первых порах человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа, но, поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны.

Приписи Верховного Бога-Особи, Кр̣шн̣и, є суть усієї ведичної мудрості, тому всі вони без винятків вічно правдиві. Як Веди є вічними, так само вічною є істина свідомості Кр̣шн̣и. Треба мати міцну віру в Господні настанови й не заздрити Йому. Є чимало філософів, які пишуть коментарі до Бгаґавад-ґı̄ти, але не вірують у Кр̣шн̣у. Вони ніколи не звільняться з кайданів кармічної діяльності. Тоді як звичайна людина, яка має тверду віру в вічні настанови Господа, навіть якщо їй несила виконувати такі накази, все одно звільнюється з кайданів закону карми. Початківець, що лише став на шлях усвідомлення Кр̣шн̣и, можливо, не повністю дотримує Господніх настанов, але якщо він не протиставляє себе цим засадам і діє щиро, не зважаючи на невдачі та відчай, то він, безумовно, досягне чистої свідомості Кр̣шн̣и.