Skip to main content

ТЕКСТ 31

31. VERS

Текст

Szöveg

йе ме матам ида нитйам
анутишханти мнав
раддхванто ’насӯйанто
мучйанте те ’пи кармабхи
ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ

Пословный перевод

Szó szerinti jelentés

йе — которые; ме — Мое; матам — указание; идам — это; нитйам — вечно (как вечный долг); анутишханти — выполняют регулярно; мнав — люди; раддх-ванта — обладающие верой и преданностью; анасӯйанта — свободные от вражды и зависти; мучйанте — освобождаются; те — они; апи — даже; кармабхи — из-под власти закона кармы.

ye – akik; me – az Én; matam – utasításaimat; idam – ezt; nityam – örök tevékenységként; anutiṣṭhanti – rendszeresen végrehajtják; mānavāḥ – emberek; śraddhā-vantaḥ – hittel és odaadással telve; anasūyantaḥ – irigység nélkül; mucyante – megszabadulnak; te – azok; api – még; karmabhiḥ – a gyümölcsöző cselekedet törvényének kötelékétől.

Перевод

Fordítás

Те, кто выполняет свои обязанности в соответствии с Моими наставлениями, кто с верой и без зависти следует этому учению, освобождаются от рабства кармы.

Akik kötelességeiket az Én utasításaim szerint teljesítik, és hűségesen, irigység nélkül követik ezt a tanítást, felszabadulnak a gyümölcsöző tettek rabságából.

Комментарий

Magyarázat

Наставления Верховной Личности Бога, Кришны, заключают в себе суть ведической мудрости, поэтому они являются вечной и незыблемой истиной. Как вечны сами Веды, так вечна и эта истина, истина сознания Кришны. Мы должны непоколебимо верить в это наставление и не испытывать к Господу враждебные чувства. Есть немало так называемых философов, которые пишут комментарии к «Бхагавад-гите», но не верят в Кришну. Такие люди никогда не освободятся из плена кармы. Но простой человек, твердо верящий в вечные наставления Господа, освободится из-под власти закона кармы, даже если он не способен следовать всем этим наставлениям. На первых порах человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа, но, поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны.

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kṛṣṇa utasításai jelentik az egész védikus bölcselet lényegét, ezért kivétel nélkül mindegyik örök igazság. Ahogyan a Védák örökkévalóak, a Kṛṣṇa-tudat igazsága szintén az. Az embernek megingathatatlanul hinnie kell ezekben az utasításokban, anélkül hogy az Úrra irigykedne. Sok olyan filozófus ír magyarázatot a Bhagavad-gītāhoz, aki nem hisz Kṛṣṇában. Ők sohasem szabadulnak fel a gyümölcsöző cselekedetek rabságából. Ám az Úr örök utasításaiban rendületlenül hívő közönséges ember kiszabadul a karma törvényének bilincseiből még akkor is, ha végrehajtani nem is tudja e parancsokat. Előfordulhat, hogy a Kṛṣṇa-tudat folyamatát éppen csak elkezdő ember nem hajtja végre teljes egészében az Úr utasításait, de ha nem kritizálja a folyamatot, hanem őszintén, vereséggel és reménytelenséggel nem törődve törekszik tovább, minden bizonnyal felemelkedik a tiszta Kṛṣṇa-tudat síkjára.