Skip to main content

ТЕКСТ 25

TEXT 25

Текст

Tekst

авйакто ’йам ачинтйо ’йам
авикрйо ’йам учйате
тасмд эва видитваина
ннуочитум архаси
avyakto ’yam acintyo ’yam
avikāryo ’yam ucyate
tasmād evaṁ viditvainaṁ
nānuśocitum arhasi

Пословный перевод

Synonyms

авйакта — невидимый; айам — этот (душа); ачинтйа — непостижимый; айам — этот (душа); авикрйа — неизменный; айам — этот (душа); учйате — говорится; тасмт — поэтому; эвам — это; видитв — зная; энам — об этом (о душе); на — не; ануочитум — скорбеть; архаси — заслуживаешь.

avyaktaḥ — nähtamatu; ayam — see hing; acintyaḥ — käsitlematu; ayam — see hing; avikāryaḥ — muudetamatu; ayam — see hing; ucyate — öeldakse; tasmāt — seepärast; evam — sel moel; viditvā — seda hästi teades; enam — see hing; na — ära; anuśocitum — hädaldama; arhasi — sa väärid.

Перевод

Translation

Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле.

Öeldakse, et hing on nähtamatu, käsitlematu ja muudetamatu. Seda teades ei tohiks sa keha pärast kurvastada.

Комментарий

Purport

Как уже говорилось, размеры души настолько малы, что ее невозможно увидеть даже в самый мощный микроскоп, поэтому душу называет невидимой. Что же касается самого факта существования души, то его нельзя установить экспериментально, и единственным доказательством ее существования являются шрути, ведические писания. Мы должны принять их слова на веру, ибо другого источника знания о существовании души у нас нет, хотя мы и можем ощутить ее присутствие. На свете есть очень много истин, которые нам приходится принимать на веру, просто доверяя авторитету того, кто их утверждает. Так, никто из нас не станет отрицать факт существования своего отца. Мы не сомневаемся в том, кто наш отец, хотя единственным доказательством этого являются слова нашей матери. И точно так же единственным источником знания о душе являются Веды. Иными словами, люди не могут постичь душу экспериментальными методами. Душа обладает сознанием, и она само сознание: об этом также сказано в Ведах, и мы должны принять эту истину. В отличие от тела, душа не претерпевает никаких изменений. Будучи вечно неизменной, душа всегда остается бесконечно малой по сравнению с беспредельной Высшей Душой. Высшая Душа беспредельна, а индивидуальная душа бесконечно мала. Поэтому крошечная индивидуальная душа никогда не сравняется с бесконечной Высшей Душой. Эта мысль в различных вариантах неоднократно повторяется только для того, чтобы подтвердить неизменность понятия о душе. Всякую мысль необходимо несколько раз повторить, чтобы как следует усвоить ее и избежать ошибок.

Nagu eespool kirjeldatud, on hinge mõõtmed materiaalsete arvestuste kohaselt niivõrd väikesed, et ka võimsaima mikroskoobi all pole teda võimalik näha, mistõttu teda nimetataksegi nähtamatuks. Mis puutub hinge eksistentsi, siis pole keegi suuteline seda eksperimentaalselt tõestama. Me peame lihtsalt tunnistama seda kui tõde śrutile ehk vedatarkusele toetudes, sest ehkki meil on hinge faktilist olemasolu võimalik tajuda, ei saa me ühegi teise allika kaudu jõuda selle olemasolu mõistmiseni. On palju asju, mida meil tuleb aktsepteerida lihtsalt kõrgemale autoriteedile toetudes. Keegi ei saa eitada oma isa olemasolu, lähtudes oma ema autoriteedist. Pole ühtegi teist allikat teada saamaks, kes on kellegi tegelik isa, kui toetumine ema autoriteedile. Samamoodi pole hinge olemuse mõistmiseks ühtegi teist allikat peale „Vedade". Teiste sõnadega öeldes on hing eksperimentaalselt tajumatu. Hing on teadvus ja hing omab teadvust – ka seda kinnitatakse vedalikus kirjanduses – ning meil tuleb seda lihtsalt aktsepteerida. Erinevalt kehast ei allu hing mingitele muutustele. Ning olles igavesti muutumatu, jääb hing võrreldes lõputu Kõrgeima Hingega alati aatomväikseks. Kõrgeim Hing on lõputu ning individuaalne hing kaduvväike. Seepärast ei saa muutumatu ja kaduvväike hing kunagi võrdseks piiritu hinge, Jumala Kõrgeima Isiksusega. Sellisest hinge kontseptsioonist räägitakse korduvalt eesmärgiga kõrvaldada selle suhtes kõik kahtlused. Kordamine on vajalik selleks, et me mõistaksime teemat põhjalikult ning õigesti.