Skip to main content

ТЕКСТ 74

TEXT 74

Текст

Tekst

саджайа увча
итй аха всудевасйа
пртхасйа ча махтмана
савдам имам араушам
адбхута рома-харшаам
sañjaya uvāca
ity ahaṁ vāsudevasya
pārthasya ca mahātmanaḥ
saṁvādam imam aśrauṣam
adbhutaṁ roma-harṣaṇam

Пословный перевод

Synoniemen

саджайа увча — Санджая сказал; ити — так; ахам — я; всудевасйа — Кришны; пртхасйа — Арджуны; ча — и; мах-тмана — великой души; савдам — беседу; имам — эту; араушам — слушал; адбхутам — чудесную; рома-харшаам — заставляющую волосы на теле подниматься.

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya zei; iti — zo; aham — ik; vāsudevasya — van Kṛṣṇa; pārthasya — en Arjuna; ca — ook; mahā-ātmanaḥ — van de grote zielen; saṁvādam — gesprek; imam — dit; aśrauṣam — heb gehoord; adbhutam — wonderbaarlijk; roma-harṣaṇam — laat het haar overeind staan.

Перевод

Vertaling

Санджая сказал: Так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны. И столь чудесно было все услышанное мною, что волосы на моем теле поднялись.

Sañjaya zei: Zo heb ik het gesprek gehoord tussen twee grote zielen, Kṛṣṇa en Arjuna. En deze boodschap is zo wonderbaarlijk dat mijn haar overeind staat.

Комментарий

Betekenisverklaring

В самом начале «Бхагавад-гиты» Дхритараштра спросил своего секретаря Санджаю: «Что произошло на поле битвы Курукшетра?» Вся «Бхагавад-гита» открылась Санджае в сердце по милости его духовного учителя, Вьясы, и благодаря этому он смог объяснить Дхритараштре, что происходило на поле битвы. То была поистине чудесная беседа двух великих душ, ибо ни до нее, ни после на Земле не происходило ничего более важного. Эта беседа чудесна потому, что Верховный Господь рассказывал о Себе и Своих энергиях человеку, Арджуне, великому преданному Господа. Если мы попытаемся постичь Кришну, идя по стопам Арджуны, то обретем счастье и достигнем успеха в жизни. Санджая осознал это и потому пересказал их беседу Дхритараштре. Вывод, к которому он пришел, прост: там, где Кришна и Арджуна, там всегда будет победа.

Aan het begin van de Bhagavad-gītā vroeg Dhṛtarāṣṭra aan zijn secretaris, Sañjaya: ‘Wat gebeurde er op het Slagveld van Kurukṣetra?’ Het hele werk werd in het hart van Sañjaya geopenbaard door de genade van Vyāsa, zijn spiritueel leraar. Zo kon hij uitleg geven over de gebeurtenissen op het slagveld. Het gesprek was wonderbaarlijk, omdat het nog nooit eerder was voorgekomen dat zo’n belangrijk gesprek tussen twee grote zielen had plaatsgevonden en het zou ook niet meer plaatsvinden. Het was wonderbaarlijk omdat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods over Zichzelf en Zijn energieën sprak tot het levend wezen, Arjuna, een groot toegewijde van de Heer. Wanneer we in de voetsporen van Arjuna volgen om Kṛṣṇa te begrijpen, zal ons leven gelukkig en succesvol zijn. Sañjaya realiseerde zich dit en terwijl alles hem duidelijk werd, bracht hij het gesprek over aan Dhṛtarāṣṭra. Tot besluit zal worden gezegd dat overal waar Kṛṣṇa en Arjuna zijn, de overwinning is.