Skip to main content

ТЕКСТ 74

TEXT 74

Текст

Tekst

саджайа увча
итй аха всудевасйа
пртхасйа ча махтмана
савдам имам араушам
адбхута рома-харшаам
sañjaya uvāca
ity ahaṁ vāsudevasya
pārthasya ca mahātmanaḥ
saṁvādam imam aśrauṣam
adbhutaṁ roma-harṣaṇam

Пословный перевод

Synonyms

саджайа увча — Санджая сказал; ити — так; ахам — я; всудевасйа — Кришны; пртхасйа — Арджуны; ча — и; мах-тмана — великой души; савдам — беседу; имам — эту; араушам — слушал; адбхутам — чудесную; рома-харшаам — заставляющую волосы на теле подниматься.

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya ütles; iti — sel moel; aham — mina; vāsudevasya — Kṛṣṇa; pārthasya — ja Arjuna; ca — samuti; mahā-ātmanaḥ — suure hinge; saṁvādam — vestlust; imam — seda; aśrauṣam — olen kuulnud; adbhutam — imelist; roma-harṣaṇam — pannes ihukarvad püsti seisma.

Перевод

Translation

Санджая сказал: Так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны. И столь чудесно было все услышанное мною, что волосы на моем теле поднялись.

Sañjaya ütles: Sedasi olen ma kuulnud kahe suure hinge, Kṛṣṇa ja Arjuna vahelist vestlust. Ning selle sõnum on sedavõrd imeline, et mu ihukarvad tõusevad püsti.

Комментарий

Purport

В самом начале «Бхагавад-гиты» Дхритараштра спросил своего секретаря Санджаю: «Что произошло на поле битвы Курукшетра?» Вся «Бхагавад-гита» открылась Санджае в сердце по милости его духовного учителя, Вьясы, и благодаря этому он смог объяснить Дхритараштре, что происходило на поле битвы. То была поистине чудесная беседа двух великих душ, ибо ни до нее, ни после на Земле не происходило ничего более важного. Эта беседа чудесна потому, что Верховный Господь рассказывал о Себе и Своих энергиях человеку, Арджуне, великому преданному Господа. Если мы попытаемся постичь Кришну, идя по стопам Арджуны, то обретем счастье и достигнем успеха в жизни. Санджая осознал это и потому пересказал их беседу Дхритараштре. Вывод, к которому он пришел, прост: там, где Кришна и Арджуна, там всегда будет победа.

„Bhagavad-gītā" alguses küsis Dhṛtarāṣṭra oma sekretärilt Sañjayalt: „Mis juhtus Kurukṣetra lahinguväljal?" Sañjaya nägi kõike toimuvat oma südames, oma vaimse õpetaja, Vyāsa armust. Sedasi oli ta võimeline kirjeldama lahinguväljal toimunut. Kṛṣṇa ja Arjuna vaheline vestlus oli imeline, sest niivõrd olulist vestlust kahe suure hinge vahel polnud kunagi varem toimunud ega toimu ka tulevikus. See oli imeline, kuna Jumala Kõrgeim Isiksus rääkis Endast ning Oma energiatest elusolendile, Arjunale, Jumala suurele pühendunule. Kui me järgime Kṛṣṇa mõistmiseks Arjuna eeskuju, siis saame me oma elus õnnelikuks ja edukaks. Sañjaya teadvustas seda ning, hakates mõistma vestluse tähendust, andis ta kogu vestluse edasi Dhṛtarāṣṭrale. Siinkohal teeb ta järelduse, et võit on alati Kṛṣṇa ja Arjuna poolel.