Skip to main content

ТЕКСТ 37

37. VERS

Текст

Szöveg

йат тад агре вишам ива
париме ’мтопамам
тат сукха сттвика проктам
тма-буддхи-прасда-джам
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Пословный перевод

Szó szerinti jelentés

йат — которое; тат — то; агре — в начале; вишам ива — как яд; париме — в конце; амта — с нектаром; упамам — сравнимо; тат — то; сукхам — счастье; сттвикам — относящееся к гуне благости; проктам — называемое; тма — в душе; буддхи — разума; прасда-джам — рожденное из удовлетворения.

yat – ami; tat – az; agre – az elején; viṣam iva – méreghez hasonló; pariṇāme – a végén; amṛta – nektárhoz; upamam – hasonlatos; tat – az; sukham – a boldogság; sāttvikam – a jóság minőségében lévő; proktam – úgy mondják; ātma – az önvalóban lévő; buddhi – értelemnek; prasāda-jam – az elégedettségből született.

Перевод

Fordítás

То, что в начале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называют счастьем в гуне благости.

Az a boldogság, ami kezdetben méregnek tűnik, de végül nektárrá válik, és ami ráébreszti az embert az önmegvalósításra, a jóság kötőerejébe tartozik.

Комментарий

Magyarázat

Человек, стремящийся постичь природу души, должен следовать многочисленным правилам, чтобы обуздать чувства и ум и сосредоточиться на душе. Все это нелегко и может показаться ядом, но, если человеку удастся следовать всем предписаниям, он благодаря этому поднимется на трансцендентный уровень и сможет вкусить нектар бессмертия. Это даст ему возможность по-настоящему наслаждаться жизнью.

Annak, aki az önmegvalósításra törekszik, számtalan szabályt és előírást be kell tartania, hogy fegyelmezni tudja elméjét és érzékeit, s hogy elméjét képes legyen az önvalóra rögzíteni. Ezek közül egyik sem könnyű dolog. E szabályok betartása olyan keserűnek tűnik, mint a méreg, de ha az ember sikeresen követi őket, és eléri a transzcendentális síkot, akkor végre megízlelheti az igazi nektárt, és élvezheti az élet valódi örömét.