Skip to main content

ТЕКСТ 37

TEXT 37

Текст

Verš

йат тад агре вишам ива
париме ’мтопамам
тат сукха сттвика проктам
тма-буддхи-прасда-джам
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Пословный перевод

Synonyma

йат — которое; тат — то; агре — в начале; вишам ива — как яд; париме — в конце; амта — с нектаром; упамам — сравнимо; тат — то; сукхам — счастье; сттвикам — относящееся к гуне благости; проктам — называемое; тма — в душе; буддхи — разума; прасда-джам — рожденное из удовлетворения.

yat — co; tat — to; agre — na začátku; viṣam iva — jako jed; pariṇāme — na konci; amṛta — nektar; upamam — přirovnáno k; tat — to; sukham — štěstí; sāttvikam — charakteru dobra; proktam — je řečeno; ātma — ve vlastním já; buddhi — inteligence; prasāda-jam — pocházející z uspokojení.

Перевод

Překlad

То, что в начале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называют счастьем в гуне благости.

To, co nám zpočátku může připadat jako jed, ale na konci je jako nektar, a co probouzí k seberealizaci, je prohlášeno za štěstí, které má charakter dobra.

Комментарий

Význam

Человек, стремящийся постичь природу души, должен следовать многочисленным правилам, чтобы обуздать чувства и ум и сосредоточиться на душе. Все это нелегко и может показаться ядом, но, если человеку удастся следовать всем предписаниям, он благодаря этому поднимется на трансцендентный уровень и сможет вкусить нектар бессмертия. Это даст ему возможность по-настоящему наслаждаться жизнью.

Když někdo usiluje o seberealizaci, musí se řídit mnoha pravidly a usměrněními, aby ovládl mysl a smysly a mohl mysl soustředit na vlastní já. To vše je velmi obtížné a chutná jako jed. Ten, kdo je však v dodržování usměrňujících pravidel úspěšný a dosáhne transcendentální úrovně, začne pít skutečný nektar a užívá si života.