Skip to main content

ТЕКСТ 36

TEXT 36

Текст

Tekst

сукха тв иднӣ три-видха
у ме бхаратаршабха
абхйсд рамате йатра
дукхнта ча нигаччхати
sukhaṁ tv idānīṁ tri-vidhaṁ
śṛṇu me bharatarṣabha
abhyāsād ramate yatra
duḥkhāntaṁ ca nigacchati

Пословный перевод

Synonyms

сукхам — счастье; ту — но; иднӣм — сейчас; три-видхам — включающее три вида; у — услышь; ме — от Меня; бхарата-шабха — о лучший из Бхарат; абхйст — благодаря практике; рамате — наслаждается; йатра — где; дукха — страданиям; антам — конец; ча — также; нигаччхати — наступает.

sukham — lykke; tu — men; idānīm — nu; tri-vidham — de tre former for; śṛṇu — hør; me — fra Mig; bharata-ṛṣabha — O du bedste blandt Bhārataer; abhyāsāt — gennem udøvelse; ramate — man nyder; yatra — hvor; duḥkha — på lidelse; antam — enden; ca — også; nigacchati — kommer til.

Перевод

Translation

О лучший из рода Бхараты, теперь услышь от Меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа и которое иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями.

O du bedste af Bhārataer, hør nu fra Mig om de tre former for lykke, hvorigennem den betingede sjæl nyder, og hvorigennem han somme tider kommer til enden på al lidelse.

Комментарий

Purport

Обусловленная душа никогда не прекращает попыток обрести счастье в материальном мире. Ради этого ей приходится снова и снова жевать пережеванное. Но бывает, что, наслаждаясь в материальном мире, она освобождается от материального рабства в результате общения с великой душой. Иными словами, обусловленная душа всегда ищет наслаждений, но, когда под влиянием благотворного общения она понимает, что все это уже много раз было, в ней просыпается истинное сознание Кришны и она избавляется от стремления к однообразному материальному «счастью».

FORKLARING: En betinget sjæl prøver igen og igen at nyde materiel lykke. På den måde tygger han det allerede tyggede. Men af og til sker det under en sådan nydelse, at han bliver frigjort fra den materielle forvikling ved at komme i forbindelse med en stor sjæl. Den betingede sjæl er med andre ord altid optaget af en eller anden form for sansetilfredsstillelse, men når han gennem godt selskab forstår, at det er intet andet end det samme om og om igen, og således vækkes til sin virkelige Kṛṣṇa-bevidsthed, bliver han sommetider udfriet fra en sådan monoton såkaldt lykke.