Skip to main content

ТЕКСТ 31

TEXT 31

Текст

Tekstas

йайа̄ дхармам адхармам̇ ча
ка̄рйам̇ ча̄ка̄рйам эва ча
айатха̄ват праджа̄на̄ти
буддхих̣ са̄ па̄ртха ра̄джасӣ
yayā dharmam adharmaṁ ca
kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti
buddhiḥ sā pārtha rājasī

Пословный перевод

Synonyms

йайа̄ — которым; дхармам — принципы религии; адхармам — безбожие; ча — и; ка̄рйам — что следует делать; ча — также; ака̄рйам — чего не следует делать; эва — безусловно; ча — также; айатха̄- ват — как бы недостаточно хорошо; праджа̄на̄ти — знает; буддхих̣ — разум; са̄ — этот; па̄ртха — о сын Притхи; ра̄джасӣ — относящийся к гуне страсти.

yayā — kuriuo; dharmam — religijos principus; adharmam — nepaklusnumą Dievo įstatymams; ca — ir; kāryam — kas dera daryti; ca — taip pat; akāryam — ko daryti nedera; eva — tikrai; ca — taip pat; ayathā-vat — netiksliai; prajānāti — žino; buddhiḥ — intelektas, – tas; pārtha — o Pṛthos sūnau; rājasī — aistros guṇos.

Перевод

Translation

О сын Притхи, разум, не способный отличить религию от безбожия, действие дозволенное от действия запрещенного, находится в гуне страсти.

O Pṛthos sūnau, intelektas, neskiriantis religijos nuo bedievystės, deramo veiksmo nuo nederamo, yra aistros guṇos.