Skip to main content

ТЕКСТ 22

TEXT 22

Текст

Текст

этаир вимукта каунтейа
тамо-двраис трибхир нара
чаратй тмана рейас
тато йти пар гатим
етаір вімуктах̣ каунтейа
тамо-два̄раіс трібгір нарах̣
а̄чаратй а̄тманах̣ ш́рейас
тато йа̄ті пара̄м̇ ґатім

Пословный перевод

Послівний переклад

этаи — этими; вимукта — освобожденный; каунтейа — о сын Кунти; тама-двраи — вратами невежества; трибхи — тройственными; нара — человек; чарати — совершает; тмана — души; рейа — благословение; тата — затем; йти — идет; парм — к высшей; гатим — цели.

етаіх̣ — від цих; вімуктах̣ — бувши звільненим; каунтейа — син Кунтı̄; тамах̣-два̄раіх̣—із врат невігластва; трібгіх̣—трьох різновидів; нарах̣—людина; а̄чараті—здійснює; а̄тманах̣—для себе; ш́рейах̣—благо; татах̣—після; йа̄ті—йде; пара̄м—до верховного; ґатім—призначення.

Перевод

Переклад

Тот, кому удалось миновать трое врат ада, о сын Кунти, посвящает себя делам, помогающим ему осознать свою духовную природу, и так со временем достигает высшей цели.

Людина, яка уникла цих трьох пекельних врат, о син Кунтı̄, здійснює вчинки, що ведуть до самоусвідомлення, й таким чином поступово досягає вищої мети.

Комментарий

Коментар

Человек должен быть очень осторожным и всегда остерегаться трех врагов: вожделения, гнева и жадности. Чем меньше он подвержен вожделению, гневу и жадности, тем чище его сознание. А чистое сознание дает ему возможность выполнять правила и предписания Вед. Следуя принципам, регулирующим человеческую жизнь, он постепенно осознает свою духовную природу. Если ему посчастливится, то, идя этим путем, он сможет обрести сознание Кришны и тогда непременно достигнет цели жизни. В Ведах говорится, как нужно действовать, чтобы очиститься от материальной скверны. В основе этого метода лежит освобождение от вожделения, жадности и гнева. Благодаря этому человек может подняться на высшую ступень самоосознания, кульминацией которого является преданное служение Господу. А тому, кто занимается преданным служением, обеспечено освобождение от материальной обусловленности. Поэтому в ведическом обществе существуют четыре сословия (касты) и четыре ступени духовного развития (уклада жизни). Жизнь каждого сословия и каждого духовного уклада регламентирована определенными правилами, и тот, кто следует им, непременно достигнет высшей ступени духовного развития. Такому человеку освобождение гарантировано.

Треба особливо остерігатись хтивості, жадібності й гніву — трьох ворогів людського буття. Чим менше людину заторкує хтивість, гнів й жадоба, тим чистішим стає її існування. Тоді вона отримує можливість слідувати правилам та приписам ведичної літератури. Дотримуючись засад, що впорядковують людське життя, людина поступово підіймається до рівня духовної свідомості. Якщо їй пощастить за допомогою такої діяльності сягнути рівня свідомості Кр̣шн̣и, її успіх забезпечений. Ведична література рекомендує діяльність, що дозволяє очиститись, цілковито відмовившись од хтивості, гніву й захланності. Розвиваючи і поглиблюючи розуміння такого процесу, можна піднятись до вищого рівня самоусвідомлення. На шляху відданого служіння Господу людина досконало усвідомлює свою сутність. Віддане служіння неодмінно допровадить обумовлену душу до звільнення. Саме тому, згідно з ведичною системою, існує поділ суспільства на чотири класи (кастова система) й поділ духовного життя на чотири ступені (система духовного впорядкування). Для різних суспільних класів або каст та соціальних статусів встановлено відповідні правила і приписи, керуючись якими, людина природним чином досягає найвищого щабля духовного усвідомлення, і в цьому — запорука її звільнення.