Skip to main content

ТЕКСТ 17

17. VERS

Текст

Szöveg

уттама пурушас тв анйа
парамтметй удхта
йо лока-трайам вийа
бибхартй авйайа ӣвара
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Пословный перевод

Szó szerinti jelentés

уттама — величайшая; пуруша — личность; ту — но; анйа — другая; парама — высшая; тм — душа; ити — так; удхта — сказано; йа — который; лока — вселенной; трайам — в три мира; вийа — войдя; бибхарти — поддерживает; авйайа — неисчерпаемый; ӣвара — Господь.

uttamaḥ – a legkiválóbb; puruṣaḥ – személyiség; tu – de; anyaḥ – egy másik; parama-ātmā – a Legfelsőbb Lélek; iti – így; udāhṛtaḥ – mondják; yaḥ – aki; loka – az univerzumnak; trayam – mindhárom részébe; āviśya – behatolva; bibharti – fenntartja; avyayaḥ – a kimeríthetetlen; īśvaraḥ – az Úr.

Перевод

Fordítás

Помимо этих двух, существует также величайшая личность, Высшая Душа, Сам вечный Господь, который вошел во все три мира и поддерживает их.

E kettőn kívül létezik a leghatalmasabb élő személyiség, a Legfelsőbb Lélek, maga az elpusztíthatatlan Úr, aki behatol a három világba, s fenntartja azokat.

Комментарий

Magyarázat

Смысл этого стиха прекрасно объясняется в «Катха-упанишад» (2.2.13) и «Шветашватара-упанишад» (6.13). Там ясно сказано, что над неисчислимыми живыми существами, одни из которых находятся в обусловленном, а другие в освобожденном состоянии, стоит Верховная Личность, Параматма. В этом стихе из Упанишад сказано: нитйо нитйн четана четаннм. Его смысл в том, что над всеми живыми существами, как обусловленными, так и освобожденными, находится одно высшее живое существо, Верховная Личность Бога, которое заботится обо всех остальных, давая им возможность наслаждаться так, как они того заслужили своими делами. Эта Верховная Личность Бога в образе Параматмы пребывает в сердце каждого. И только мудрец, постигший в своем сердце Бога, может обрести полное умиротворение.

A Kaṭha-upaniṣad (2.2.13) és a Śvetāśvatara-upaniṣad (6.13) nagyon szépen ír ugyanerről a témáról. Mindkettő egyértelműen kijelenti, hogy megszámlálhatatlanul sok élőlény létezik, egy részük feltételekhez kötött létállapotban, a többi felszabadultan, de rajtuk kívül van egy Legfelsőbb Személyiség is, a Paramātmā. Az upaniṣadok egyik verse így szól: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Ez azt jelenti, hogy a feltételekhez kötött és felszabadult élőlények között létezik egy legfelsőbb élő személyiség, az Istenség Legfelsőbb Személyisége, aki fenntartja őket, és tetteik alapján lehetőséget ad nekik az élvezetre. Ez az Istenség Legfelsőbb Személyisége Paramātmāként jelen van mindenki szívében. Egyedül az a bölcs képes elérni a tökéletes békét, aki megértette Őt.