Skip to main content

ТЕКСТ 14

14. VERS

Текст

Szöveg

аха ваивнаро бхӯтв
прин дехам рита
прпна-самйукта
пачмй анна чатур-видхам
ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham

Пословный перевод

Szó szerinti jelentés

ахам — Я; ваивнара — Мое полное проявление в виде огня пищеварения; бхӯтв — став; принм — живых существ; дехам — в тело; рита — вошедший; пра — вдыхаемый воздух; апна — и воздух, идущий вниз; самйукта — регулирующий; пачми — перевариваю; аннам — пищу; чату-видхам — четырех видов.

aham – Én; vaiśvānaraḥ – az Én teljes részem az emésztés tüzévé; bhūtvā – válva; prāṇinām – minden élőlénynek; deham – a testében; āśritaḥ – elhelyezkedve; prāṇa – a kiáramló levegőt; apāna – a lefelé áramló levegőt; samāyuktaḥ – egyensúlyban tartva; pacāmi – emésztek; annam – ételt; catuḥ-vidham – négyfélét.

Перевод

Fordítás

Я огонь пищеварения в телах всех живых существ, и вместе с входящим в тело и выходящим из него воздухом Я помогаю живым существам переваривать пищу четырех видов.

Én vagyok az emésztés tüze minden élőlény testében, s a ki- és bemenő életlevegőhöz csatlakozva Én emésztem meg a négyféle ételt.

Комментарий

Magyarázat

Согласно «Аюр-веде», в желудке находится огонь пищеварения, который переваривает всю попадающую туда пищу. Когда огонь пищеварения затухает, человек перестает испытывать голод, а когда огонь разгорается вновь, он снова ощущает голод. В тех случаях, когда огонь пищеварения в желудке не горит, человеку необходимо лечиться. Этот огонь является представителем Верховной Личности Бога. Ведические мантры (Брихад-араньяка-упанишад, 5.9.1) также подтверждают, что Верховный Господь, или Брахман, в форме огня пищеварения находится в желудке и переваривает всю попадающую туда пищу (айам агнир ваивнаро йо ’йам анта пуруше йенедам анна пачйате). Поскольку Господь помогает живым существам переваривать пищу, это значит, что они зависят от Него в том, что касается питания. Без Его помощи они просто не смогут есть. Таким образом, Господь производит пищу, и Он же переваривает ее, и по Его милости мы наслаждаемся жизнью. Это подтверждает также «Веданта- сутра» (1.2.27). абддибхйо ’нта пратишхнч ча — Господь пребывает в звуке, в теле живого существа, в воздухе и даже в желудке в виде огня пищеварения. Есть четыре вида пищи: та, которую глотают, та, которую жуют, та, которую нужно лизать, и та, которую сосут, и Господь — это огонь пищеварения, переваривающий пищу всех видов.

Az āyur-veda śāstrából megtudhatjuk, hogy a gyomorban tűz emészti meg az ételt. Ha ez a tűz nem lángol, nem vagyunk éhesek, de ha megfelelően működik, akkor megéhezünk. Előfordul, hogy nem ég jól – ilyen esetben kezelésre van szükség. Ez a tűz szintén az Istenség Legfelsőbb Személyiségét képviseli. A védikus mantrák (Bṛhad-āraṇyaka-upaniṣad 5.9.1) megerősítik, hogy a Legfelsőbb Úr, vagyis a Brahman tűz formájában jelen van a gyomorban, s így emészti meg a különféle ételeket (ayam agnir vaiśvānaro yo 'yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate). Mivel segít az emésztésben, az élőlény még táplálkozását tekintve sem független. Ha a Legfelsőbb Úr nem segítené az emésztését, nem is ehetne. Az Úr az tehát, aki megtermeli és megemészti az ételeket, s az Ő kegyéből élvezzük az életet. A Vedānta-sūtra (1.2.27) szintén megerősíti ezt. Śabdādibhyo 'ntaḥ pratiṣṭhānāc ca: az Úr jelen van a hangban és a testben, a levegőben, sőt emésztő erőként még a gyomorban is. Négyféle étel van: nyelhető, rágható, nyalható és szopogatható. Mindegyik emésztését az Úr segíti elő.