Skip to main content

ТЕКСТ 32

VERŠ 32

Текст

Verš

андитвн ниргуатвт
парамтмйам авйайа
арӣра-стхо ’пи каунтейа
на кароти на липйате
anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

Пословный перевод

Synonyma

андитвт — поскольку вечна; ниргуатвт — поскольку трансцендентна; парама — неподвластная материальной природе; тм — душа; айам — эта; авйайа — неистощимая; арӣра-стха — находящаяся в теле; апи — хотя; каунтейа — о сын Кунти; на кароти — ничего не делает; на липйате — и не запутывается.

anāditvāt — následkom večnosti; nirguṇatvāt — pretože je transcendentálna; parama — mimo hmotnej prírody; ātmā — duch; ayam — tento; avyayaḥ — nevyčerpateľný; śarīra-sthaḥ — bdie v tele; api — hoci; kaunteya — ó, syn Kuntī; na karoti — nikdy nič nekoná; na lipyate — ani nie je zapletená.

Перевод

Překlad

Прозревающие вечность видят, что бессмертная душа трансцендентна, вечна и неподвластна гунам материальной природы. О Арджуна, даже помещенная в материальное тело, душа не совершает действий и не запутывается [в их последствиях].

Taký človek vidí, že nezničiteľná duša je transcendentálna, večná a mimo kvalít hmotnej prírody. Ó, Arjuna, napriek styku s hmotným telom, duša nič nekoná a ani nie je zapletená.

Комментарий

Význam

Поскольку материальное тело рождается, кажется, что живое существо тоже появляется на свет. Но на самом деле живое существо вечно. Оно не рождается и, несмотря на свое пребывание в материальном теле, является трансцендентным и вечным. Поэтому его нельзя уничтожить. По своей природе живое существо исполнено блаженства. Оно никогда не занимается материальной деятельностью, поэтому действия, совершаемые из- за соприкосновения с материальными телами, в которые оно попадает, не связывают его.

Na prvý pohľad sa zdá, akoby sa živá bytosť narodila, pretože sa narodilo hmotné telo, no v skutočnosti je večná. Nerodí sa, a aj keď sa nachádza v hmotnom tele, je večná a transcendentálna. Preto nemôže byť nikdy zničená a svojou povahou je plná blaženosti. Nikdy nekoná hmotne, a preto sa nikdy nezapletie do činností, ktoré sa objavujú v styku s hmotnými telami.