Skip to main content

ТЕКСТ 17

TEXT 17

Текст

Tekstas

йо на хшйати на двеши
на очати на ккшати
убхубха-паритйгӣ
бхактимн йа са ме прийа
yo na hṛṣyati na dveṣṭi
na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī
bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ

Пословный перевод

Synonyms

йа — который; на хшйати — не ликует; на двеши — не горюет; на очати — не скорбит; на ккшати — не желает; убха — от хорошего; аубха — и плохого; паритйгӣ — отрекшийся; бхакти-мн — преданный; йа — который; са — тот; ме — Мой; прийа — дорогой.

yaḥ — tas, kuris; na — niekada; hṛṣyati — džiūgauja; na — niekada; dveṣṭi — liūdi; na — niekada; śocati — dejuoja; na — niekada; kāṅkṣati — trokšta; śubha — palankaus; aśubha — ir nepalankaus; parityāgī — atsižadėjęs; bhakti-mān — bhaktas; yaḥ — tas, kuris; saḥ — jis yra; me — Man; priyaḥ — brangus.

Перевод

Translation

Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, — такой преданный очень дорог Мне.

Toks bhaktas, kuris nei džiūgauja, nei liūdi, kuris dėl nieko nedejuoja ir nieko netrokšta, kuris atsižada ir palankių, ir nepalankių dalykų, yra labai brangus Man.

Комментарий

Purport

Чистый преданный никогда не радуется материальным приобретениям и не горюет о потерях, он не слишком радуется, когда у него появляются сыновья или ученики, и не сокрушается о том, что их у него нет. Потеряв то, что ему дорого, преданный не скорбит о потере и не впадает в уныние, когда не может получить того, что желает. Он всегда сохраняет трансцендентное положение, с какой бы благоприятной, неблагоприятной или греховной деятельностью ему ни пришлось столкнуться. Ради удовлетворения Верховного Господа он готов пойти на любой риск. Ничто не может помешать ему заниматься преданным служением. Такой преданный очень дорог Кришне.

KOMENTARAS: Tiek gavęs, tiek praradęs ką nors materialaus, tyras bhaktas nei džiūgauja, nei sielvartauja. Jis ne itin trokšta turėti sūnų ar mokinį, ir jeigu jų neturi, nesikremta. Jis nesisieloja, jeigu praranda tai, kas jam brangu, ir neliūdi, jei negauna to, ko nori. Jis transcendentalus visai palankiai ir nepalankiai, nuodėmingai veiklai. Jis pasiryžęs susidurti su bet kokiais pavojais – kad tik patenkintų Aukščiausiąjį Viešpatį. Niekas negali sukliudyti jam atlikti pasiaukojimo tarnystę. Toks bhaktas labai brangus Kṛṣṇai.