Skip to main content

ТЕКСТ 3

TEXT 3

Текст

Tekst

эвам этад йатхттха твам
тмна парамевара
драшум иччхми те рӯпам
аивара пурушоттама
evam etad yathāttha tvam
ātmānaṁ parameśvara
draṣṭum icchāmi te rūpam
aiśvaraṁ puruṣottama

Пословный перевод

Synonyms

эвам — итак; этат — эту; йатх — как; ттха — рассказал; твам — Ты; тмнам — Сам; парама-ӣвара — о Верховный Господь; драшум — видеть; иччхми — желаю; те — Твою; рӯпам — форму; аиварам — божественную; пуруша-уттама — о величайшая личность.

evam — sel viisil; etat — seda; yathā — nii nagu see on; āttha — oled rääkinud; tvam — Sina; ātmānam — Sina Ise; parama-īśvara — oo, Kõigekõrgem Jumal; draṣṭum — näha; icchāmi — ma soovin; te — Sinu; rūpam — kuju; aiśvaram — jumalikku; puruṣa-uttama — oo, parim kõikidest isiksustest.

Перевод

Translation

О величайшая личность, о Всевышний, хотя сейчас я вижу Тебя в Твоем изначальном облике, я хочу посмотреть, каким Ты вошел в космическое мироздание. Я хочу увидеть тот образ, о котором Ты поведал мне.

Oo, suurim kõikidest isiksustest, oo, ülim olend, ehkki ma näen Sind enda ees Sinu tegelikus positsioonis, sellisena nagu Sa oled End kirjeldanud, soovin ma näha, kuidas oled Sa sisenenud sellesse kosmilisse avaldumisse. Ma soovin näha seda Sinu kuju.

Комментарий

Purport

Господь сказал Арджуне, что материальная вселенная возникла и существует благодаря тому, что Он вошел в нее в одном из Своих личностных проявлений. Арджуну воодушевлял изначальный, человекоподобный образ Кришны, но, чтобы убедить тех, кто в будущем может счесть Кришну обыкновенным человеком, Арджуна хотел увидеть Его вселенскую форму и понять, как Он действует во вселенной, оставаясь непричастным к этому. То, что Арджуна называет Кришну Пурушоттамой, исполнено глубокого смысла. Будучи Верховной Личностью Бога, Господь находится в сердце самого Арджуны, поэтому Он знает о желании Арджуны. Он понимает, что желание Арджуны увидеть Его вселенскую форму вызвано не простым любопытством, ибо Арджуна был полностью доволен созерцанием Кришны в том облике, который он видел перед собой. Господь понимает, что просьба Арджуны показать ему вселенскую форму продиктована желанием убедить других. Сам Арджуна не нуждается ни в каких подтверждениях. Кришна также понимает, что Арджуна хочет увидеть вселенскую форму, чтобы установить критерий истины, ибо в будущем наверняка появится немало самозванцев, которые станут выдавать себя за воплощения Бога. Однако люди не должны принимать их слова на веру: каждый, кто называет себя Кришной, должен быть готов явить свою вселенскую форму, чтобы доказать обоснованность своих заявлений.

Jumal ütles, et tänu sellele, et Ta on isiklikult sisenenud sellesse materiaalsesse universumisse, on see kosmiline avaldumine saanud võimalikuks ning eksisteerib. Mis puutub Arjunasse, siis on ta tiivustatud Kṛṣṇa poolt lausutust, kuid veenmaks ka teisi inimesi, kes võivad tulevikus mõelda, et Kṛṣṇa on tavaline inimene, avaldab Arjuna soovi näha Kṛṣṇat Tema kõiksuse kujul, nägemaks, kuidas Ta universumis toimib, olles Ise sellest lahus. On tähelepanuväärne, et Arjuna pöördub Jumala poole nimega Puruṣottama. Kuna Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus, viibib Ta ka Arjunas ning teab seeläbi Arjuna soove ja mõistab, et Arjuna ise ei oma tungivat soovi Teda kõiksuse kujul näha, sest ta on rahuldatud, nähes Jumalat Tema isiksuslikul kujul – Kṛṣṇana. Kuid Jumal mõistab samuti, et Arjuna tahab näha Tema kõiksuse kuju teiste veenmiseks. Samuti mõistab Kṛṣṇa, et Arjuna tahab seada kõiksuse kuju kriteeriumiks kellegi Jumalaks tunnistamiseks, sest tulevikus ilmub palju petiseid, kes kinnitavad end olevat Jumala inkarnatsioonid. Sellistesse petturitesse tuleb suhtuda ettevaatusega. See, kes kuulutab end olevat Kṛṣṇa, peab olema suuteline näitama inimestele ka kõiksuse kuju.