Skip to main content

ТЕКСТ 3

TEXT 3

Текст

Verš

эвам этад йатхттха твам
тмна парамевара
драшум иччхми те рӯпам
аивара пурушоттама
evam etad yathāttha tvam
ātmānaṁ parameśvara
draṣṭum icchāmi te rūpam
aiśvaraṁ puruṣottama

Пословный перевод

Synonyma

эвам — итак; этат — эту; йатх — как; ттха — рассказал; твам — Ты; тмнам — Сам; парама-ӣвара — о Верховный Господь; драшум — видеть; иччхми — желаю; те — Твою; рӯпам — форму; аиварам — божественную; пуруша-уттама — о величайшая личность.

evam — takto; etat — tuto; yathā — tak, jak je; āttha — řekl jsi; tvam — Ty; ātmānam — sám; parama-īśvara — ó Nejvyšší Pane; draṣṭum — vidět; icchāmi — přeji si; te — Tvou; rūpam — podobu; aiśvaram — božskou; puruṣa-uttama — ó nejlepší ze všech osobností.

Перевод

Překlad

О величайшая личность, о Всевышний, хотя сейчас я вижу Тебя в Твоем изначальном облике, я хочу посмотреть, каким Ты вошел в космическое мироздание. Я хочу увидеть тот образ, о котором Ты поведал мне.

Ó největší ze všech osobností, svrchovaná podobo! I když Tě před sebou vidím ve Tvém skutečném postavení, jak jsi se sám popsal, přeji si spatřit, jak vstupuješ do tohoto vesmírného projevu. Tuto Tvou podobu chci vidět.

Комментарий

Význam

Господь сказал Арджуне, что материальная вселенная возникла и существует благодаря тому, что Он вошел в нее в одном из Своих личностных проявлений. Арджуну воодушевлял изначальный, человекоподобный образ Кришны, но, чтобы убедить тех, кто в будущем может счесть Кришну обыкновенным человеком, Арджуна хотел увидеть Его вселенскую форму и понять, как Он действует во вселенной, оставаясь непричастным к этому. То, что Арджуна называет Кришну Пурушоттамой, исполнено глубокого смысла. Будучи Верховной Личностью Бога, Господь находится в сердце самого Арджуны, поэтому Он знает о желании Арджуны. Он понимает, что желание Арджуны увидеть Его вселенскую форму вызвано не простым любопытством, ибо Арджуна был полностью доволен созерцанием Кришны в том облике, который он видел перед собой. Господь понимает, что просьба Арджуны показать ему вселенскую форму продиктована желанием убедить других. Сам Арджуна не нуждается ни в каких подтверждениях. Кришна также понимает, что Арджуна хочет увидеть вселенскую форму, чтобы установить критерий истины, ибо в будущем наверняка появится немало самозванцев, которые станут выдавать себя за воплощения Бога. Однако люди не должны принимать их слова на веру: каждый, кто называет себя Кришной, должен быть готов явить свою вселенскую форму, чтобы доказать обоснованность своих заявлений.

Pán řekl, že vesmírný projev byl uveden do chodu a je v chodu i nadále díky tomu, že On vstoupil do hmotného vesmíru svým osobním zastoupením. Arjuna samotný je nadšen původní Kṛṣṇovou podobou, která je jako lidská, ale aby přesvědčil ostatní, kteří by si v budoucnu mohli myslet, že Kṛṣṇa je obyčejný člověk, přeje si Ho vidět v Jeho vesmírné podobě. Chce vidět, jak Kṛṣṇa v tomto vesmíru jedná, i když je zároveň mimo něj. To, že Arjuna oslovil Pána slovem puruṣottama, je rovněž významné. Pán se jakožto Nejvyšší Osobnost Božství nachází v samotném Arjunovi — zná tedy jeho touhu a ví, že Arjuna si nijak zvlášť nepřeje vidět Ho v Jeho vesmírné podobě, neboť je naprosto spokojený s tím, že Ho vidí v Jeho osobní podobě Kṛṣṇy; chápe však také, že Arjuna chce vidět vesmírnou podobu, aby přesvědčil ostatní. Arjuna sám o sobě nechce nic potvrzovat. Kṛṣṇa rozumí, že Arjunovi jde o to, aby stanovil měřítko, neboť v budoucnosti nepochybně přijde mnoho podvodníků, kteří se budou vydávat za inkarnace Boha. Lidé by proto měli být opatrní — ten, kdo se prohlašuje za Kṛṣṇu, musí být připraven projevit svou vesmírnou podobu, aby své tvrzení také doložil.