Skip to main content

Word for Word Index

sarveṣu kāleṣu
sempre — Bhagavad-gītā 8.27
sarveṣu
em toda parte — Bhagavad-gītā 1.11
em todos — Bhagavad-gītā 2.46, Bhagavad-gītā 8.7
toda — Bhagavad-gītā 8.20
em todas — Bhagavad-gītā 13.28, Bhagavad-gītā 18.21
para com todas — Bhagavad-gītā 18.54

Filter by hierarchy