Skip to main content

Busca

16
Retornando à Nossa Consciência Original apare vasudevasya devakyāṁ yācito ’bhyagāt ajas tvam asya kṣemāya vadhāya ca sura-dviṣām Outros dizem que, ...
17
Aliviando o Fardo do Mundo bhārāvatāraṇāyānye bhuvo nāva ivodadhau sīdantyā bhūri-bhāreṇa jāto hy ātma-bhuvārthitaḥ Outros dizem que o mundo, estando ...
18
Liberação da Ignorância e do Sofrimento bhave ’smin kliśyamānānām avidyā-kāma-karmabhiḥ śravaṇa-smaraṇārhāṇi kariṣyann iti kecana E ainda há outros que dizem ...
19
Atravessando a Correnteza Ilusória śṛṇvanti gāyanti gṛṇanty abhīkṣṇaśaḥ smaranti nandanti tavehitaṁ janāḥ ta eva paśyanty acireṇa tāvakaṁ bhava-pravāhoparamaṁ padāmbujam Ó ...
20
Rendição Completa apy adya nas tvaṁ sva-kṛtehita prabho jihāsasi svit suhṛdo ’nujīvinaḥ yeṣāṁ na cānyad bhavataḥ padāmbujāt parāyaṇaṁ rājasu yojitāṁhasām ...
21
Qual é o Nosso Verdadeiro Valor? ke vayaṁ nāma-rūpābhyāṁ yadubhiḥ saha pāṇḍavāḥ bhavato ’darśanaṁ yarhi hṛṣīkāṇām iveśituḥ Assim como o ...
22
Beleza na Presença de Kṛṣṇa neyaṁ śobhiṣyate tatra yathedānīṁ gadādhara tvat-padair aṅkitā bhāti sva-lakṣaṇa-vilakṣitaiḥ Ó Gadādhara [Kṛṣṇa], agora nosso reino ...
23
Prosperidade Natural ime jana-padāḥ sv-ṛddhāḥ supakvauṣadhi-vīrudhaḥ vanādri-nady-udanvanto hy edhante tava vīkṣitaiḥ Todas estas cidades e vilas estão florescendo sob todos ...
24
Cortando os Laços da Afeição atha viśveśa viśvātman viśva-mūrte svakeṣu me sneha-pāśam imaṁ chindhi dṛḍhaṁ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu Ó Senhor do ...
25
Devoção Pura tvayi me ’nanya-viṣayā matir madhu-pate ’sakṛt ratim udvahatād addhā gaṅgevaugham udanvati Ó senhor de Madhu! Assim como o ...
26
Encanto pelas Glórias de Kṛṣṇa śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug- rājanya-vaṁśa-dahanānapavarga-vīrya govinda go-dvija-surārti-harāvatāra yogeśvarākhila-guro bhagavan namas te Ó Kṛṣṇa, ó amigo de ...
Capítulo 1
Não Somos Estes Corpos dehī nityam avadhyo ’yaṁ dehe sarvasya bhārata tasmāt sarvāṇi bhūtāni na tvaṁ śocitum arhasi “Ó descendente ...