Skip to main content

VERSO 6

TEXT 6

Texto

Текст

yathākāśa-sthito nityaṁ
vāyuḥ sarvatra-go mahān
tathā sarvāṇi bhūtāni
mat-sthānīty upadhāraya
йатга̄ка̄ш́а-стгіто нітйам̇
ва̄йух̣ сарватра-ґо маха̄н
татга̄ сарва̄н̣і бгӯта̄ні
мат-стга̄нı̄тй упадга̄райа

Sinônimos

Послівний переклад

yathā — assim como; ākāśa-sthitaḥ — situado no céu; nityam — sempre; vāyuḥ — o vento; sarvatra-gaḥ — soprando em toda a parte; mahān — grande; tathā — da mesma forma; sarvāṇi bhūtāni — todos os seres criados; mat-sthāni — situados em Mim; iti — assim; upadhāraya — tente compreender.

йатга̄—зовсім як; а̄ка̄ш́а-стгітах̣—розташований у небі; нітйам—завжди; ва̄йух̣—вітер; сарватра-ґах̣—що дме повсюди; маха̄н—великий; татга̄—подібно; сарва̄н̣і бгӯта̄ні—усі створені істоти; мат-стга̄ні—перебувають в Мені; іті—таким чином; упадга̄райа—спробуй зрозуміти.

Tradução

Переклад

Compreenda que, assim como o vento poderoso, que sopra em toda a parte, sempre permanece no céu, todos os seres criados repousam em Mim.

Спробуй зрозуміти: як і могутній вітер, що дме повсюди, завжди залишається в небі, так усі створені істоти завжди перебувають в Мені.

Comentário

Коментар

O homem comum não consegue conceber como é que a enorme criação material repousa nEle. Mas o Senhor está dando um exemplo que pode nos ajudar a entender. O céu talvez seja a maior manifestação que podemos conceber. E no céu, o vento ou o ar é a maior manifestação do mundo cósmico. O movimento do ar influencia os movimentos de tudo. Mas embora seja grande, mesmo assim, o vento está dentro do céu; não está além do céu. Da mesma forma, todas as manifestações cósmicas maravilhosas existem pela suprema vontade de Deus, e todas elas estão subordinadas a essa vontade suprema. Como em geral dizemos, nem uma folha de grama se move sem a vontade da Suprema Personalidade de Deus. Logo, tudo está se movendo sob Sua vontade: por Sua vontade, tudo está sendo criado, tudo está sendo mantido e tudo está sendo aniquilado. Não obstante, Ele está à parte de tudo, assim como o céu está sempre alheio às atividades do vento.

Звичайній людині майже неможливо збагнути, яким чином величезне матеріальне творіння спочиває в Господі. Однак, Господь наводить приклад, що допомогає нам зрозуміти це. Небо, можливо, є найбільше проявлення, яке ми можемо собі уявити. І в цьому небі вітер або повітря — найбільший прояв космосу. Переміщення повітря впливає на розвій і рух усього. Але яким би могутнім не був вітер, він існує лише в межах неба, і зовні неба вітру немає. Так само, всі гідні подиву космічні проявлення існують з вищої Божої волі, і їх усіх підпорядковано цій верховній волі. Взагалі кажуть, що і травинка не ворухнеться без волі на те Верховного Бога-Особи. Отже, все рухається з Його волі: з Його волі все твориться, все зберігається і все знищується. Він, проте, стоїть осторонь усього, як небо, що його не торкаються ніякі переміщення повітря.

Nos Upaniṣads, declara-se que yad-bhīṣā vātaḥ pavate: “É por temor ao Senhor Supremo que o vento sopra”. (Taittirīya Upaniṣad 2.8.1) No Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad (3.8.9) afirma-se: etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi sūrya-candramasau vidhṛtau tiṣṭhata etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi dyāv-āpṛthivyau vidhṛtau tiṣṭhataḥ. “Pela ordem suprema, sob a superintendência da Suprema Personalidade de Deus, a Lua, o Sol e os outros grandes planetas estão se movendo.” No Brahma-saṁhitā (5.52), também se afirma:

В Упанішадах сказано: йад-бгı̄ша̄ ва̄тах̣ павате — «вітер віє саме із страху перед Верховним Господом». (Таіттірı̄йа Упанішада 2.8.1). В Бр̣хад-а̄ран̣йака Упанішаді (3.8.9) сказано: етасйа ва̄ акшарасйа праш́а̄сане ґа̄рґі сӯрйа-чандрамасау відгр̣тау тішт̣гата етасйа ва̄ акшарасйа праш́а̄сане ґа̄рґі дйа̄в-а̄пр̣тгівйау відгр̣тау тішт̣гатах̣ — «згідно з вищим велінням, під наглядом Верховного Бога-Особи рухаються Місяць, Сонце та всі інші великі планети». І в Брахма-сам̇гіті (5.52) також сказано:

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambḥrta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
йач-чакшур еша савіта̄ сакала-ґраха̄н̣а̄м̇
ра̄джа̄ самаста-сура-мӯртір аш́еша-теджа̄х̣
йасйа̄джн̃айа̄ бграматі самбгр̣та-ка̄ла-чакро
ґовіндам а̄ді-пурушам̇ там ахам̇ бгаджа̄мі

Esta é uma descrição do movimento do Sol. Diz-se que o Sol é considerado um dos olhos do Senhor Supremo e que ele tem imensa potência para difundir calor e luz. Mesmo assim, pela ordem e pela vontade suprema de Govinda, ele está se movendo na órbita que lhe foi designada. Assim, podemos encontrar nos textos védicos evidência de que esta manifestação material, que nos parece grande e muito maravilhosa, está sob o completo controle da Suprema Personalidade de Deus. Isto será mais explicado nos versos posteriores deste capítulo.

Це опис руху Сонця. Тут сказано, що Сонце вважають оком Верховного Господа і що воно наділене могутньою властивістю поширювати тепло і світло. І все ж таки воно рухається по визначеній орбіті, з наказу і згідно з верховною волею Ґовінди. Отже, в ведичній літературі ми знаходим свідчення того, що матеріальне проявлення, яке здається нам таким чудовим і величним, перебуває під повним контролем Верховного Бога-Особи. Про це йтиме мова в дальших віршах цієї глави.