Skip to main content

VERSO 13

TEXT 13

Texto

Verš

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Sinônimos

Synonyma

oṁ — a combinação das letras oṁ (oṁkāra); iti — assim; eka-akṣaram — a única sílaba; brahma — absoluta; vyāharan — vibrando; mām — a Mim (Kṛṣṇa); anusmaran — lembrando; yaḥ — qualquer um que; prayāti — abandona; tyajan — deixando; deham — este corpo; saḥ — ele; yāti — alcança; paramām — o supremo; gatim — destino.

oṁ — kombinaci písmen oṁ (oṁkāra); iti — tak; eka-akṣaram — jednu slabiku; brahma — absolutní; vyāharan — pronášející; mām — na Mne (Kṛṣṇu); anusmaran — vzpomínající; yaḥ — každý, kdo; prayāti — odchází; tyajan — opouštějící; deham — toto tělo; saḥ — on; yāti — dosáhne; paramām — nejvyššího; gatim — cíle.

Tradução

Překlad

Após situar-se nesta prática de yoga e vibrar a sagrada sílaba oṁ, a suprema combinação de letras, se o yogī pensar na Suprema Personalidade de Deus e abandonar o corpo, com certeza alcançará os planetas espirituais.

Když je ustálen v této yoze a pronáší posvátnou slabiku oṁ, svrchovanou kombinaci písmen, a pak opustí tělo s myšlenkami na Nejvyšší Osobnost Božství, určitě dospěje na duchovní planety.

Comentário

Význam

Aqui se afirma claramente que o oṁ, o Brahman e o Senhor Kṛṣṇa não são diferentes. A vibração sonora oṁ é uma maneira impessoal de alguém referir-se a Kṛṣṇa, mas o som Hare Kṛṣṇa contém o oṁ. O cantar do mantra Hare Kṛṣṇa é claramente recomendado para esta era. Então, se alguém que chega ao fim da vida abandona o corpo cantando Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, na certa alcança um dos planetas espirituais, de acordo com a sua prática. Os devotos de Kṛṣṇa entram no planeta de Kṛṣṇa, Goloka Vṛndāvana. Para os personalistas há também outros inúmeros planetas, conhecidos como planetas Vaikuṇṭha, no céu espiritual, ao passo que os impersonalistas permanecem no brahmajyoti.

Zde je jasně řečeno, že oṁ, Brahman a Pán Kṛṣṇa se od sebe neliší. Oṁ je neosobní zvukové zastoupení Kṛṣṇy, ale zvuková vibrace Hare Kṛṣṇa oṁ zahrnuje. Pro tento věk je jednoznačně doporučeno zpívat mantru Hare Kṛṣṇa. Když tedy někdo na konci svého života při opouštění těla zpívá Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, bezesporu dospěje na jednu z duchovních planet, podle způsobu svého uctívání. Oddaní Kṛṣṇy se dostanou na Kṛṣṇovu planetu, Goloku Vṛndāvanu. Personalisté se dostávají také na bezpočet jiných planet (zvaných Vaikuṇṭhy) v duchovním nebi, zatímco impersonalisté zůstávají v brahmajyoti.