Skip to main content

VERSO 11

11. VERS

Texto

Szöveg

yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye
yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye

Sinônimos

Szó szerinti jelentés

yat — aquele que; akṣaram — a sílaba oṁ; veda-vidaḥ — pessoas versadas nos Vedas; vadanti — dizem; viśanti — entram; yat — em que; yatayaḥ — grandes sábios; vīta-rāgāḥ — na ordem de vida renunciada; yat — aquele que; icchantaḥ — desejando; brahmacaryam — celibato; caranti — praticam; tat — esta; te — a você; padam — situação; saṅgraheṇa — em resumo; pravakṣye — explicarei.

yat – amelyiket; akṣaram – az oṁ szótagot; veda-vidaḥ – akik ismerik a Védákat; vadanti – mondják; viśanti – behatolnak; yat – amibe; yatayaḥ – a nagy bölcsek; vīta-rāgāḥ – a lemondott életrendben; yat – amit; icchantaḥ – kívánva; brahmacaryam – cölibátust; caranti – gyakorolnak; tat – azt; te – neked; padam – helyzetet; saṅgraheṇa – összefoglalva; pravakṣye – meg fogom magyarázni.

Tradução

Fordítás

As pessoas que são versadas nos Vedas, que pronunciam o oṁkāra e que são grandes sábios na ordem renunciada entram no Brahman. Desejando-se tal perfeição, deve-se praticar o celibato. Eu agora vou explicar-lhe sucintamente este processo através do qual pode-se obter a salvação.

A Védákat jól ismerő bölcsek, akik az oṁkārát ismétlik, valamint a lemondás rendjének nagy szentjei a Brahmanba hatolnak. Az ilyen tökéletességre vágyakozók cölibátusban élnek. Most röviden elmagyarázom neked azt a folyamatot, amely által felszabadulhat az ember.

Comentário

Magyarázat

O Senhor Śrī Kṛṣṇa recomendou a Arjuna a prática de ṣaṭ-cakra-yoga, em que se coloca o ar vital entre as sobrancelhas. Como havia a possibilidade de que Arjuna não soubesse como praticar ṣaṭ-cakra-yoga, o Senhor explica o processo nos versos seguintes. O Senhor diz que o Brahman, embora único e inigualável, tem várias manifestações e aspectos. Especialmente para os impersonalistas, o akṣara, ou oṁkāra — a sílaba oṁ — é idêntico ao Brahman. Aqui, Kṛṣṇa explica o Brahman impessoal, no qual ingressam os sábios renunciados.

Az Úr Śrī Kṛṣṇa azt javasolja Arjunának, hogy gyakorolja a ṣaṭ-cakra-yogát, amelynek során az ember az életlevegőjét a két szemöldöke közé rögzíti. Arra gondolva, hogy Arjuna esetleg nem ismeri ezt a yogát, az Úr a következő versekben elmagyarázza a módszert. Elmondja, hogy bár a Brahman egyetlen, mégis különféle megnyilvánulásai és aspektusai vannak. Az akṣara vagy oṁkāra, az oṁ szótag különösen az imperszonalisták számára azonos Brahmannal. Kṛṣṇa itt arról a személytelen Brahmanról beszél, amelybe a lemondott életrend bölcsei hatolnak.

No sistema de conhecimento védico, os estudantes são, desde o começo, ensinados a vibrar o oṁ e aprendem sobre o Brahman impessoal último, vivendo com o mestre espiritual em celibato completo. Dessa maneira, eles compreendem dois aspectos do Brahman. Esta prática é essencial para que o estudante progrida na vida espiritual, mas hoje em dia esta vida de brahmacārī (celibatário não casado) não é absolutamente possível. A constituição social do mundo mudou tanto que não existe a possibilidade de se praticar celibato desde o início da vida de estudante. No mundo todo, há muitas instituições para diversos departamentos de conhecimento, mas não existe nenhuma instituição reconhecida em que os estudantes possam aprender os princípios de brahmacārī. Para quem não pratica celibato, o progresso na vida espiritual é muito difícil. Por isso, o Senhor Caitanya anunciou, conforme as escrituras prescrevem para esta era de Kali, que nesta era, nenhum processo de compreensão do Supremo é possível exceto o cantar dos santos nomes do Senhor Kṛṣṇa — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

A védikus oktatási rendszerben a cölibátust fogadott tanítványokat, akik a lelki tanítómesterrel élnek, kezdettől fogva az oṁ ismétlésére és a végső, személytelen Brahman ismeretére tanítják, s így a Brahman két aspektusának ébredhetnek tudatára. Ez a gyakorlat nagyon lényeges a lelki életben fejlődni kívánó tanítványok számára, ám korunkban ez a brahmacārī élet (a cölibátus) egyáltalán nem lehetséges. Napjaink társadalma olyannyira megváltozott, hogy az embernek nincs lehetősége arra, hogy fiatal éveitől kezdve cölibátusban éljen. A tudás különféle területeinek világszerte számtalan intézménye létezik, ám olyan elismert intézmény nincsen, ahol a tanítványok elsajátíthatnák a brahmacārī elveket. Mindaddig, amíg az ember nem fogad cölibátust, nagyon nehezen fejlődhet a lelki életben. Az Úr Caitanya ezért az írások Kali-korszakra vonatkozó parancsolatai alapján azt hirdette, hogy ebben a korban nincs más módszer a Legfelsőbb elérésére, mint az Úr Kṛṣṇa szent nevének éneklése: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.