Skip to main content

VERSO 43

ТЕКСТ 43

Texto

Текст

tatra taṁ buddhi-saṁyogaṁ
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhūyaḥ
saṁsiddhau kuru-nandana
татра там буддхи-самйогам
лабхате паурва-дехикам
ятате ча тато бхӯях̣
самсиддхау куру-нандана

Sinônimos

Дума по дума

tatra — então; tam — esse; buddhi-saṁyogam — reviver de consciência; labhate — ganha; paurva-dehikam — do corpo anterior; yatate — ele se esforça; ca — também; tataḥ — depois disso; bhūyaḥ — novamente; saṁsiddhau — para a perfeição; kuru-nandana — ó filho de Kuru.

татра – тогава; там – това; буддхи-самйогам – съживяване на съзнанието; лабхате – достига; паурва-дехикам – от предишното тяло; ятате – той се стреми; ча – също; татах̣ – след това; бхӯях̣ – отново; самсиддхау – за съвършенство; куру-нандана – о, сине на Куру.

Tradução

Превод

Obtendo tal nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior e tenta progredir ainda mais para alcançar o êxito completo, ó filho de Kuru.

Когато получи такова раждане, той пробужда божественото си съзнание от предишния живот и отново се опитва да напредне, за да достигне пълен успех, о, сине на Куру.

Comentário

Коментар

SIGNIFICADO O rei Bharata, que em seu terceiro nascimento apareceu na família de um brāhmaṇa bondoso, é um exemplo de alguém que obteve nascimento adequado para reviver a consciência transcendental anterior. O rei Bharata era o imperador do mundo, e desde sua época este planeta tem sido conhecido entre os semideuses como Bhārata-varṣa. Outrora, fora conhecido como Ilāvṛta-varṣa. O imperador, quando ainda jovem, retirou-se em busca da perfeição espiritual, mas não conseguiu alcançar o sucesso. Em sua vida seguinte, ele nasceu na família de um brāhmaṇa bondoso e foi conhecido como Jaḍa Bharata porque sempre ficava afastado e não conversava com ninguém. E mais tarde o rei Rahūgaṇa descobriu-o como o maior transcendentalista. Analisando sua vida, compreende-se que os esforços transcendentais, ou a prática de yoga, nunca são inúteis. Pela graça do Senhor, o transcendentalista recebe repetidas oportunidades para conseguir a completa perfeição em consciência de Kṛṣṇa.

ПОЯСНЕНИЕ: Цар Бхарата, който в третото си раждане се появява в семейство на достоен бра̄хман̣а, е пример за човек, пробудил духовното си съзнание от предишен живот. Цар Бхарата бил император на света и от времето на неговото царуване полубоговете наричат тази планета Бха̄рата-варш̣а. Преди това тя е била известна като Ила̄вр̣та-варш̣а. Императорът още съвсем млад се отказва от трона, за да постигне духовно съвършенство, но не успява. В следващия си живот той се ражда в семейството на достоен бра̄хман̣а под името Джад̣а Бхарата, защото живеел усамотено и не говорел с никого. По-късно цар Рахӯган̣а разпознава в него най-великия трансценденталист. От историята на неговия живот можем да разберем, че духовните стремежи, или практикуването на йога, никога не са напразни. По милостта на Бога всеки трансценденталист отново и отново получава благоприятната възможност да постигне пълно съвършенство в Кр̣ш̣н̣а съзнание.