Skip to main content

VERSO 41

41. VERS

Texto

Szöveg

yoga-sannyasta-karmāṇaṁ
jñāna-sañchinna-saṁśayam
ātmavantaṁ na karmāṇi
nibadhnanti dhanañ-jaya
yoga-sannyasta-karmāṇaṁ
jñāna-sañchinna-saṁśayam
ātmavantaṁ na karmāṇi
nibadhnanti dhanañ-jaya

Sinônimos

Szó szerinti jelentés

yoga — pelo serviço devocional em karma-yoga; sannyasta — alguém que renunciou; karmāṇam — aos frutos das ações; jñāna — pelo conhecimento; sañchinna — corta; saṁśayam — dúvidas; ātma-vantam — situado no eu; na — nunca; karmāṇi — trabalhos; nibadhnanti — atam; dhanañjaya — ó conquistador de riquezas.

yoga – aki a karma-yogában végzett odaadó szolgálat által; sannyasta – lemondott; karmāṇam – tettei gyümölcseiről; jñāna – aki a tudás által; sañchinna – elvágta; saṁśayam – kétségeit; ātma-vantam – aki az önvalóban megállapodott; na – sohasem; karmāṇi – a tettek; nibadhnanti – lekötik; dhanañjaya – ó, gazdagság meghódítója.

Tradução

Fordítás

Aquele que age em serviço devocional, renunciando aos frutos de suas ações, e cujas dúvidas foram destruídas pelo conhecimento transcendental, está de fato situado no eu. Assim, ele não está atado às reações do trabalho, ó conquistador de riquezas.

Ó, gazdagság meghódítója! Aki odaadó szolgálatot végez, s lemond munkája gyümölcseiről, akinek kétségeit szétoszlatta a transzcendentális tudás, az igazán megállapodik az önvalóban, s így nem kötik gúzsba a tettek visszahatásai.

Comentário

Magyarázat

Aquele que segue a instrução do Bhagavad-gītā, como é transmitida pelo Senhor, a própria Personalidade de Deus, livra-se de todas as dúvidas graças ao conhecimento transcendental. Ele, como parte integrante do Senhor, em plena consciência de Kṛṣṇa, já está estabelecido em autoconhecimento. Por isso, ele sem dúvida está acima do cativeiro decorrente da ação.

Aki követi a Bhagavad-gītā utasításait, úgy, ahogyan azt maga az Úr, az Istenség Legfelsőbb Személyisége tanítja, az a transzcendentális tudás révén megszabadul minden kételytől. Mint az Úr szerves része, teljes Kṛṣṇa-tudatában elsajátította az önvalóról szóló tudományt, s ennek következtében kétségtelenül kiszabadult a cselekvés kötelékei közül.