Skip to main content

VERSO 41

TEXT 41

Texto

Verš

yoga-sannyasta-karmāṇaṁ
jñāna-sañchinna-saṁśayam
ātmavantaṁ na karmāṇi
nibadhnanti dhanañ-jaya
yoga-sannyasta-karmāṇaṁ
jñāna-sañchinna-saṁśayam
ātmavantaṁ na karmāṇi
nibadhnanti dhanañ-jaya

Sinônimos

Synonyma

yoga — pelo serviço devocional em karma-yoga; sannyasta — alguém que renunciou; karmāṇam — aos frutos das ações; jñāna — pelo conhecimento; sañchinna — corta; saṁśayam — dúvidas; ātma-vantam — situado no eu; na — nunca; karmāṇi — trabalhos; nibadhnanti — atam; dhanañjaya — ó conquistador de riquezas.

yoga — oddanou službou formou karma-yogy; sannyasta — ten, kdo se zříká; karmāṇam — plodů činností; jñāna — pomocí poznání; sañchinna — uťaté; saṁśayam — pochyby; ātma-vantam — na úrovni vlastního já; na — nikdy; karmāṇi — činy; nibadhnanti — poutají; dhanañjaya — ó ty, jenž jsi získal bohatství.

Tradução

Překlad

Aquele que age em serviço devocional, renunciando aos frutos de suas ações, e cujas dúvidas foram destruídas pelo conhecimento transcendental, está de fato situado no eu. Assim, ele não está atado às reações do trabalho, ó conquistador de riquezas.

Ten, kdo jedná formou oddané služby, kdy se zříká plodů svých činností, a jehož pochyby byly zničeny transcendentálním poznáním, skutečně setrvává na úrovni vlastního já. Tak není poután reakcemi za své činy, uchvatiteli bohatství.

Comentário

Význam

Aquele que segue a instrução do Bhagavad-gītā, como é transmitida pelo Senhor, a própria Personalidade de Deus, livra-se de todas as dúvidas graças ao conhecimento transcendental. Ele, como parte integrante do Senhor, em plena consciência de Kṛṣṇa, já está estabelecido em autoconhecimento. Por isso, ele sem dúvida está acima do cativeiro decorrente da ação.

Ten, kdo se řídí učením Bhagavad-gīty, jak je sdělil samotný Pán, Osobnost Božství, se díky transcendentálnímu poznání zbaví všech pochybností. Taková osoba — nedílná část Pána, která si je plně vědoma Kṛṣṇy — již trvale zná vlastní já. Je tedy zřejmé, že není poutána činy.