Skip to main content

VERSO 40

TEXT 40

Texto

Текст

ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ
аджн̃аш́ ча̄ш́раддадга̄наш́ ча
сам̇ш́айа̄тма̄ вінаш́йаті
на̄йам̇ локо ’сті на паро
на сукгам̇ сам̇ш́айа̄тманах̣

Sinônimos

Послівний переклад

ajñaḥ — um tolo que não tem conhecimento das escrituras modelares; ca — e; aśraddadhānaḥ — sem fé nas escrituras reveladas; ca — também; saṁśaya — de dúvidas; ātmā — uma pessoa; vinaśyati — cai; na — nunca; ayam — neste; lokaḥ — mundo; asti — há; na — nem; paraḥ — na próxima vida; na — não; sukham — felicidade; saṁśaya — incrédula; ātmanaḥ — da pessoa.

аджн̃ах̣—невіглас, що не знає загальновизнаних писань; ча—і; аш́раддадга̄нах̣—без віри в явлені писання; ча—також; сам̇ш́айа— сумнівів; а̄тма̄—людина; вінаш́йаті—падає; на—ніколи; айам—у цьому; локах̣—світ; асті—є; на—не; парах̣—до наступного життя; на—не; сукгам̇—щастя; сам̇ш́айа—той, хто сумнівається; а̄тманах̣—особи.

Tradução

Переклад

Mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus; elas acabam caindo. Para a alma em dúvida não há felicidade nem neste mundo nem no próximo.

Але необізнані й невіруючі люди, які піддають сумніву явлені священні писання, не досягають Божої свідомості й падають униз. Для душі, яка сумнівається, немає щастя ні в цьому житті, ні в наступному.

Comentário

Коментар

Dentre as muitas escrituras reveladas básicas e autorizadas, o Bhagavad-gītā é a melhor. Pessoas que são como animais não acreditam nas escrituras reveladas padrão, e nem as conhecem; e há aqueles que, embora tenham conhecimento das escrituras reveladas ou possam citar passagens delas, na realidade não têm verdadeira fé nestas palavras. E mesmo que outros possam ter fé em escrituras como o Bhagavad-gītā, eles não acreditam na Personalidade de Deus, Śrī Kṛṣṇa, e nem O adoram. Tais pessoas não podem situar-se na consciência de Kṛṣṇa. Elas acabam caindo. De todos os acima mencionados, aqueles que não têm fé e sempre são incrédulos não fazem progresso algum. Homens que não depositam fé em Deus e na Sua palavra revelada não se dão bem neste mundo, e nem no próximo. Para eles, não existe nenhum tipo de felicidade. Devemos, portanto, seguir com fé os princípios das escrituras reveladas e desse modo elevarmo-nos à plataforma do conhecimento. Somente este conhecimento nos ajudará a promover-nos à plataforma transcendental da compreensão espiritual. Em outras palavras, os incrédulos não têm nenhuma posição na emancipação espiritual. Todos devem, portanto, seguir os passos dos grandes ācāryas que estão na sucessão discipular e desse modo alcançar o sucesso.

З багатьох загальновизнаних і авторитетних явлених ш́а̄стр найкращим є Бгаґавад-ґı̄та̄. Люди, що майже подібні до тварин, не мають ні віри в, ні знання про загальновизнані священні писання. Деякі, хоча й мають уявлення про них або здатні цитувати з них уривки, насправді не вірять у ці слова. І хоча інші можуть навіть і вірити таким ш́а̄страм, як Бгаґавад-ґı̄та̄, вони не вірують у Бога-Особу, не вшановують Його, Ш́рı̄ Кр̣шн̣у. Такі люди завсім нестійкі в свідомості Кр̣шн̣и і зрештою падають. З вищезгаданих особистостей, ті, що не мають віри і завжди сумніваються, не здатні ні на який поступ. Люди без віри в Бога і в Його явлене слово не знаходять нічого доброго ні в цьому світі, ні в дальшому. Для них ніде немає щастя. Тому потрібно з вірою дотримуватись заповідей явлених ш́а̄стр й таким чином віднайти знання. Тільки знання допоможе піднятись на трансцендентний рівень духовного розуміння. Іншими словами, в питаннях духовної емансипації люди, що сповнені сумнівів, займають дуже непевну позицію. Тому треба слідувати стопами великих а̄ча̄рій, приналежних до лінії учнівської послідовності, й відтак досягти успіху.