Skip to main content

VERSO 40

40. VERS

Texto

Szöveg

ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ
ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ

Sinônimos

Szó szerinti jelentés

ajñaḥ — um tolo que não tem conhecimento das escrituras modelares; ca — e; aśraddadhānaḥ — sem fé nas escrituras reveladas; ca — também; saṁśaya — de dúvidas; ātmā — uma pessoa; vinaśyati — cai; na — nunca; ayam — neste; lokaḥ — mundo; asti — há; na — nem; paraḥ — na próxima vida; na — não; sukham — felicidade; saṁśaya — incrédula; ātmanaḥ — da pessoa.

ajñaḥ – az ostoba, aki nem ismeri a kinyilatkoztatott írásokat; ca – és; aśraddadhānaḥ – a kinyilatkoztatott szentírásokba vetett hitet nélkülöző; ca – és; saṁśaya – kételkedő; ātmā – személy; vinaśyati – visszaesik; na – sohasem; ayam – ebben; lokaḥ – a világban; asti – van; na – sem; paraḥ – a következő életben; na – nem; sukham – boldogság; saṁśaya – a kételkedő; ātmanaḥ – embernek.

Tradução

Fordítás

Mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus; elas acabam caindo. Para a alma em dúvida não há felicidade nem neste mundo nem no próximo.

Ám a kinyilatkoztatott írásokban kételkedő, tudatlan és hitetlen emberek nem érik el az Isten-tudatot, hanem visszaesnek. A kételkedő lelkek nem boldogok sem ebben, sem a következő világban.

Comentário

Magyarázat

Dentre as muitas escrituras reveladas básicas e autorizadas, o Bhagavad-gītā é a melhor. Pessoas que são como animais não acreditam nas escrituras reveladas padrão, e nem as conhecem; e há aqueles que, embora tenham conhecimento das escrituras reveladas ou possam citar passagens delas, na realidade não têm verdadeira fé nestas palavras. E mesmo que outros possam ter fé em escrituras como o Bhagavad-gītā, eles não acreditam na Personalidade de Deus, Śrī Kṛṣṇa, e nem O adoram. Tais pessoas não podem situar-se na consciência de Kṛṣṇa. Elas acabam caindo. De todos os acima mencionados, aqueles que não têm fé e sempre são incrédulos não fazem progresso algum. Homens que não depositam fé em Deus e na Sua palavra revelada não se dão bem neste mundo, e nem no próximo. Para eles, não existe nenhum tipo de felicidade. Devemos, portanto, seguir com fé os princípios das escrituras reveladas e desse modo elevarmo-nos à plataforma do conhecimento. Somente este conhecimento nos ajudará a promover-nos à plataforma transcendental da compreensão espiritual. Em outras palavras, os incrédulos não têm nenhuma posição na emancipação espiritual. Todos devem, portanto, seguir os passos dos grandes ācāryas que estão na sucessão discipular e desse modo alcançar o sucesso.

A számos mértékadó és hiteles kinyilatkoztatott szentírás közül a Bhagavad-gītā a legjobb. A csaknem állatként élő emberek nem hisznek a kinyilatkoztatott szentírásokban, sőt nem is ismerik őket, s ha ismerik is – sőt még idéznek is belőlük –, valójában nem hiszik el egyetlen szavát sem. Vannak olyanok is, akik hisznek ugyan az olyan szentírásokban, mint a Bhagavad-gītā, ám nem hisznek az Istenség Személyiségében, Śrī Kṛṣṇában, s nem imádják Őt. Az ilyen emberek nem tudnak Kṛṣṇa-tudatban maradni, s így visszaesnek. Az említettek közül a hitetlenek és az állandóan kételkedők egyáltalán nem fejlődnek. Akik nem hisznek Istenben és az Ő kinyilatkoztatott szavaiban, azokra semmi jó nem vár sem ebben a világban, sem a következőben, és a boldogságot sem találják meg soha. Ezért hát hittel meg kell szívlelnünk a kinyilatkoztatott írások elveit, hogy felemelkedhessünk a tudás síkjára, mert csakis e tudás segítségével érhetjük el a lelki tudás transzcendentális szintjét. A kételkedőknek tehát nincs keresnivalójuk a lelki felszabadulás ösvényén. A siker érdekében az embernek a tanítványi lánc nagy ācāryáinak nyomdokait kell követnie.