Skip to main content

VERSO 18

VERŠ 18

Texto

Verš

naiva tasya kṛtenārtho
nākṛteneha kaścana
na cāsya sarva-bhūteṣu
kaścid artha-vyapāśrayaḥ
naiva tasya kṛtenārtho
nākṛteneha kaścana
na cāsya sarva-bhūteṣu
kaścid artha-vyapāśrayaḥ

Sinônimos

Synonyma

na — nunca; eva — decerto; tasya — dele; kṛtena — pelo cumprimento do dever; arthaḥ — propósito; na — nem; akṛtena — sem cumprimento do dever; iha — neste mundo; kaścana — qualquer que seja; na — nunca; ca — e; asya — seu; sarva-bhūteṣu — entre todos os seres vivos; kaścit — qualquer; artha — propósito; vyapāśrayaḥ — refugiando-se em.

na — nikdy; eva — iste; tasya — jeho; kṛtena — vykonávanie povinností; arthaḥ — dôvod; na — ani; akṛtena — nevykonávanie povinností; iha — na tomto svete; kaścana — čokoľvek; na — nikdy; ca — a; asya — ním; sarva-bhūteṣu — medzi všetkými živými bytosťami; kaścit — hocikto; artha — účel; vyapāśrayaḥ — hľadať ochranu u.

Tradução

Překlad

O homem auto-realizado não tem um propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos, tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho. Nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo.

Sebarealizovaný človek nemá prečo vykonávať predpísané povinnosti, a nemá ani dôvod ich nekonať. Nemusí byť závislý ani od inej živej bytosti.

Comentário

Význam

O homem auto-realizado não tem obrigação nenhuma de executar dever prescrito algum, salvo e exceto as atividades em consciência de Kṛṣṇa. A consciência de Kṛṣṇa tampouco é inatividade, como se explicará nos versos seguintes. O homem consciente de Kṛṣṇa não se refugia em ninguém — homem ou semideus. Tudo o que ele faz em consciência de Kṛṣṇa preenche sua obrigação.

Sebarealizovaný človek už nemusí vykonávať žiadne povinnosti okrem činností konaných s mysľou uprenou na Kṛṣṇu. V nasledujúcich veršoch však bude vysvetlené, že vedomie Kṛṣṇu neznamená nečinnosť. Človek vedomý si Kṛṣṇu nepotrebuje ochranu ani od človeka, ani od poloboha. Všetko, čo robí s mysľou uprenou na Kṛṣṇu, je postačujúce na to, aby si splnil svoju povinnosť.