Skip to main content

VERSO 18

Bg 3.18

Texto

Tekst

naiva tasya kṛtenārtho
nākṛteneha kaścana
na cāsya sarva-bhūteṣu
kaścid artha-vyapāśrayaḥ
naiva tasya kṛtenārtho
nākṛteneha kaścana
na cāsya sarva-bhūteṣu
kaścid artha-vyapāśrayaḥ

Sinônimos

Synoniemen

na — nunca; eva — decerto; tasya — dele; kṛtena — pelo cumprimento do dever; arthaḥ — propósito; na — nem; akṛtena — sem cumprimento do dever; iha — neste mundo; kaścana — qualquer que seja; na — nunca; ca — e; asya — seu; sarva-bhūteṣu — entre todos os seres vivos; kaścit — qualquer; artha — propósito; vyapāśrayaḥ — refugiando-se em.

na — nooit; eva — zeker; tasya — zijn; kṛtena — door zijn plicht te vervullen; arthaḥ — doel; na — evenmin; akṛtena — zonder zijn plicht te vervullen; iha — in deze wereld; kaścana — wat dan ook; na — nooit; ca — en; asya — van hem; sarva-bhūteṣu — te midden van alle levende wezens; kaścit — enkele; artha — reden; vyapāśrayaḥ — toevlucht nemen tot.

Tradução

Vertaling

O homem auto-realizado não tem um propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos, tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho. Nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo.

Voor een zelfgerealiseerd persoon bestaat er tijdens het vervullen van zijn voorgeschreven plichten geen enkel doel om na te streven, maar evenmin heeft hij reden om zulke activiteiten niet te verrichten. Ook hoeft hij zich niet afhankelijk te stellen van enig ander levend wezen.

Comentário

Betekenisverklaring

O homem auto-realizado não tem obrigação nenhuma de executar dever prescrito algum, salvo e exceto as atividades em consciência de Kṛṣṇa. A consciência de Kṛṣṇa tampouco é inatividade, como se explicará nos versos seguintes. O homem consciente de Kṛṣṇa não se refugia em ninguém — homem ou semideus. Tudo o que ele faz em consciência de Kṛṣṇa preenche sua obrigação.

Wie zelfgerealiseerd is, is niet langer verplicht om welke voor-geschreven plichten dan ook te vervullen, behalve zijn activiteiten in Kṛṣṇa-bewustzijn. Toch is Kṛṣṇa-bewustzijn geen inactiviteit; dit zal in de volgende verzen worden uitgelegd. Wie Kṛṣṇa-bewust is, zoekt bij geen enkel persoon zijn toevlucht, bij mens noch halfgod. Wat hij ook doet in Kṛṣṇa-bewustzijn, het is voldoende om zijn plicht te vervullen.