Skip to main content

VERSO 18

TEXT 18

Texto

Verš

naiva tasya kṛtenārtho
nākṛteneha kaścana
na cāsya sarva-bhūteṣu
kaścid artha-vyapāśrayaḥ
naiva tasya kṛtenārtho
nākṛteneha kaścana
na cāsya sarva-bhūteṣu
kaścid artha-vyapāśrayaḥ

Sinônimos

Synonyma

na — nunca; eva — decerto; tasya — dele; kṛtena — pelo cumprimento do dever; arthaḥ — propósito; na — nem; akṛtena — sem cumprimento do dever; iha — neste mundo; kaścana — qualquer que seja; na — nunca; ca — e; asya — seu; sarva-bhūteṣu — entre todos os seres vivos; kaścit — qualquer; artha — propósito; vyapāśrayaḥ — refugiando-se em.

na — nikdy; eva — zajisté; tasya — jeho; kṛtena — konáním povinnosti; arthaḥ — účel; na — ani; akṛtena — bez konání povinnosti; iha — na tomto světě; kaścana — cokoliv; na — nikdy; ca — a; asya — jeho; sarva-bhūteṣu — mezi všemi živými bytostmi; kaścit — jakýkoliv; artha — účel; vyapāśrayaḥ — přijímat útočiště u.

Tradução

Překlad

O homem auto-realizado não tem um propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos, tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho. Nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo.

Člověk, který poznal vlastní já, nemá důvod ke konání předepsaných povinností a nemá ani důvod, proč by takovou práci neměl konat. Nemá také potřebu záviset na jakékoliv jiné živé bytosti.

Comentário

Význam

O homem auto-realizado não tem obrigação nenhuma de executar dever prescrito algum, salvo e exceto as atividades em consciência de Kṛṣṇa. A consciência de Kṛṣṇa tampouco é inatividade, como se explicará nos versos seguintes. O homem consciente de Kṛṣṇa não se refugia em ninguém — homem ou semideus. Tudo o que ele faz em consciência de Kṛṣṇa preenche sua obrigação.

Člověk, jenž poznal sám sebe, již nemusí konat žádnou předepsanou povinnost — kromě jednání s vědomím Kṛṣṇy. V následujících verších bude vysvětleno, že mít vědomí Kṛṣṇy také neznamená nečinnost. Člověk, který má vědomí Kṛṣṇy, nepřijímá útočiště u nikoho — u jiného člověka ani u poloboha. Cokoliv dělá s vědomím Kṛṣṇy, je v plnění jeho povinnosti postačující.