Skip to main content

VERSO 10

VERŠ 10

Devanagari

Dévanágarí

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १८.१० ॥
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १८.१० ॥

Texto

Verš

na dveṣṭy akuśalaṁ karma
kuśale nānuṣajjate
tyāgī sattva-samāviṣṭo
medhāvī chinna-saṁśayaḥ
na dveṣṭy akuśalaṁ karma
kuśale nānuṣajjate
tyāgī sattva-samāviṣṭo
medhāvī chinna-saṁśayaḥ

Sinônimos

Synonyma

na — nunca; dveṣṭi — odeia; akuśalam — inauspicioso; karma — trabalho; kuśale — no auspicioso; na — nem; anuṣajjate — se apega; tyāgī — o renunciante; sattva — em bondade; samāviṣṭaḥ — absorto; medhāvī — inteligente; chinna — tendo cortado; saṁśayaḥ — todas as dúvidas.

na — nikdy; dveṣṭi — nenávidí; akuśalam — neblahý; karma — čin; kuśale — blahodárny; na — ani; anuṣajjate — pútaný; tyāgī — ten, kto sa zrieka; sattva — v kvalite dobra; samāviṣṭaḥ — nachádza sa; medhāvī — múdry; chinna — preťal; saṁśayaḥ — všetky pochybnosti.

Tradução

Překlad

O renunciante inteligente, situado no modo da bondade, que não detesta o trabalho inauspicioso nem se apega ao trabalho auspicioso, não tem nenhuma dúvida sobre o trabalho.

Inteligentný odriekavý človek, umiestnený v kvalite dobra, ktorý necíti odpor ani k činu neblahému, ani pripútanosť k činu blahodárnemu, rozptýlil svoje pochybnosti ohľadom činu.

Comentário

Význam

Quem está em consciência de Kṛṣṇa ou no modo da bondade não odeia ninguém nem nada que incomode seu corpo. Ele executa seu trabalho no lugar apropriado e no tempo apropriado, sem temer os efeitos penosos de seu dever. Deve-se entender que tal pessoa situada em transcendência é muito inteligente e não tem dúvidas sobre o que faz.

Človek vedomý si Kṛṣṇu, alebo ten, kto sa nachádza v kvalite dobra, nikdy nechová nenávisť k niekomu alebo k niečomu, čo spôsobuje ťažkosti jeho telu. Koná činy na správnom mieste a v pravý čas a neobáva sa ťažkostí, ktoré by mohli so sebou priniesť. Taká osoba umiestnená na transcendentálnej úrovni by mala byť prijatá za najinteligentnejšiu — neomylnú vo svojom konaní.