Skip to main content

VERSO 25

VERŠ 25

Texto

Verš

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Sinônimos

Synonyma

tat — isso; iti — assim; anabhisandhāya — sem desejar; phalam — o resultado fruitivo; yajña — de sacrifício; tapaḥ — e penitência; kriyāḥ — atividades; dāna — de caridade; kriyāḥ — atividades; ca — também; vividhāḥ — várias; kriyante — são feitas; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — por aqueles que realmente desejam a liberação.

tat — to; iti — tak; anabhisandhāya — bez túžby; phalam — plodonosný výsledok; yajña — obeť; tapaḥ — pokánie; kriyāḥ — činy; dāna — milodary; kriyāḥ — činy; ca — tiež; vividhāḥ — rôzne; kriyante — vykonávané; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — tí, ktorí naozaj túžia po vyslobodení.

Tradução

Překlad

Sem desejar resultados fruitivos, devem-se executar várias espécies de sacrifício, penitência e caridade com a palavra ‘tat’. O propósito destas atividades transcendentais é a liberação do enredamento material.

So slovom 'tat' by mal človek vykonávať rôzne obete, pokánia a dobročinnosti, netúžiac po ich plodoch. Zmyslom takých transcendentálnych činností je vyslobodiť sa z hmotného zajatia.

Comentário

Význam

Para elevar-se à posição espiritual, não se deve agir em busca de ganhos materiais. Quando se executam atividades, deve-se visar o ganho último: ser transferido ao reino espiritual, de volta ao lar, de volta ao Supremo.

Ak sa chce človek povýšiť na duchovnú úroveň, nemal by pracovať pre hmotný zisk. Činnosti by mali byť vykonávané za účelom dosiahnuť konečný cieľ — vrátiť sa do duchovného kráľovstva, späť domov, späť k Bohu.