Skip to main content

VERSO 5

TEXT 5

Texto

Текст

sattvaṁ rajas tama iti
guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ
nibadhnanti mahā-bāho
dehe dehinam avyayam
саттвам̇ раджас тама іті
ґун̣а̄х̣ пракр̣ті-самбгава̄х̣
нібадгнанті маха̄-ба̄хо
дехе дехінам авйайам

Sinônimos

Послівний переклад

sattvam — o modo da bondade; rajaḥ — o modo da paixão; tamaḥ — o modo da ignorância; iti-assiiti-assim; guṇāḥ — as qualidades; prakṛti — natureza material; sambhavāḥ — produzidas de; nibadhnanti — condicionam; mahā-bāho — ó pessoa de braços poderosos; dehe — neste corpo; dehinam — a entidade viva; avyayam — eterna.

саттвам ґун̣а доброчесності; раджах̣ ґун̣а пристрасті; тамах̣ґун̣а невігластва; іті—таким чином; ґун̣а̄х̣—якості; пракр̣ті—матеріальної природи; самбгава̄х̣—витворені з; нібадгнанті— обумовлюють; маха̄-ба̄хо—о міцнорукий; дехе—у тілі; дехінам— живу істоту; авйайам—вічного.

Tradução

Переклад

A natureza material consiste em três modos — bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, ó Arjuna de braços poderosos, a entidade viva eterna é condicionada por esses modos.

Матеріальну природу складають три ґун̣и: благочестя, пристрасть та невігластво. І коли вічна жива істота входить у зв’язок з природою, о міцнорукий Арджуно, ці ґун̣и обумовлюють її.

Comentário

Коментар

Porque é transcendental, a entidade viva nada tem a ver com esta natureza material. Mesmo assim, por se condicionar ao mundo material, ela age sob o encanto dos três modos da natureza material. Porque as entidades vivas têm diferentes espécies de corpos proporcionados pelos diferentes aspectos da natureza, elas são induzidas a agir de acordo com esta natureza. Esta é a causa das muitas variedades de felicidade e sofrimento.

Жива істота, бувши трансцендентною, не має нічого спільного з матеріальною природою. Але її обумовлює матеріальний світ, і тому вона діє під чарами трьох ґун̣ матеріальної природи. Живі істоти мають різні типи тіл, що відповідають різним аспектам природи, і вони змушені діяти згідно з цією природою. Такою є причина різноманітності проявлень щастя та страждань.