Skip to main content

VERSO 25

25. VERS

Texto

Szöveg

dhyānenātmani paśyanti
kecid ātmānam ātmanā
anye sāṅkhyena yogena
karma-yogena cāpare
dhyānenātmani paśyanti
kecid ātmānam ātmanā
anye sāṅkhyena yogena
karma-yogena cāpare

Sinônimos

Szó szerinti jelentés

dhyānena — pela meditação; ātmani — dentro do eu; paśyanti — vêem; kecit — alguns; ātmānam — a Superalma; ātmanā — pela mente; anye — outros; sāṅkhyena — pela discussão filosófica; yogena — pelo sistema de yoga; karma-yogena — pelas atividades sem desejo fruitivo; ca — também; apare — outros.

dhyānena – meditáció által; ātmani – önmagukban; paśyanti – látják; kecit – néhányan; ātmānam – a Felsőlelket; ātmanā – az elmével; anye – mások; sāṅkhyena – filozófiai érveléssel; yogena – a yoga-rendszer segítségével; karma-yogena – a munka gyümölcseire nem vágyva végzett tettekkel; ca – is; apare – mások.

Tradução

Fordítás

Alguns percebem a Superalma dentro de si através da meditação, outros, através do cultivo de conhecimento e outros, através do trabalho sem desejos fruitivos.

A Felsőlelket egyesek meditációban, mások a tudás művelésével, megint mások az érdek nélküli tettek révén látják meg magukban.

Comentário

Magyarázat

O Senhor informa a Arjuna que, quanto à busca da auto-realização pelo homem, as almas condicionadas podem dividir-se em duas classes. Aqueles que são ateus, agnósticos e céticos não cultivam a realização espiritual. Mas há outros que são fiéis em sua compreensão da vida espiritual, e são chamados devotos, filósofos e trabalhadores introspectivos que renunciaram aos resultados fruitivos. Aqueles que sempre tentam estabelecer a doutrina do monismo também estão incluídos entre os ateus e agnósticos. Em outras palavras, só os devotos da Suprema Personalidade de Deus situam-se numa compreensão espiritual melhor, porque compreendem que, além desta natureza material, estão o mundo espiritual e a Suprema Personalidade de Deus, que Se expande como o Paramātmā, a Superalma em todos, a Divindade onipenetrante. É evidente que existem aqueles que tentam compreender a Suprema Verdade Absoluta através do cultivo de conhecimento, e eles podem ser incluídos na classe dos fiéis. Os filósofos sāṅkhyaístas decompõem este mundo material em vinte e quatro elementos, e designam a alma individual como o vigésimo quinto item. Quando forem capazes de compreender que por natureza a alma individual é transcendental aos elementos materiais, também serão capazes de compreender que acima da alma individual está a Suprema Personalidade de Deus. Ele é o vigésimo sexto elemento. Assim, pouco a pouco eles também chegarão ao padrão: o serviço devocional em consciência de Kṛṣṇa. Aqueles que trabalham sem resultados fruitivos também tomam uma atitude perfeita. Eles recebem a oportunidade de avançar até a plataforma de serviço devocional em consciência de Kṛṣṇa. Aqui se afirma que há algumas pessoas cuja consciência é pura e que através da meditação tentam encontrar a Superalma, e quando descobrem a Superalma dentro de si, elas se situam transcendentalmente. De modo semelhante, há outros que também tentam compreender a Alma Suprema através do cultivo de conhecimento, e há aqueles que cultivam o sistema de haṭha-yoga e que tentam satisfazer a Suprema Personalidade de Deus com atividades infantis.

Az Úr elmondja Arjunának, hogy a feltételekhez kötött lelkek annak alapján, hogy hogyan törekszenek az önmegvalósításra, két csoportra oszthatók. Az ateistáknak, az agnosztikusoknak és a szkeptikusoknak semmiféle lelki tudásuk nincs, ám rajtuk kívül vannak olyanok, akik hűségesen kitartanak lelki meggyőződésük mellett. Őket befelé tekintő bhaktáknak, filozófusoknak, a munkájuk gyümölcséről lemondó cselekvőknek nevezik. Akik állandóan a monista tanok megszilárdításán fáradoznak, azokat szintén az ateisták és agnosztikusok közé lehet sorolni. Ezek szerint tehát egyedül az Istenség Legfelsőbb Személyiségének bhaktái tehetnek szert a lelki tudásra, mert megértik, hogy az anyagi természeten túl létezik a lelki világ és az Istenség Legfelsőbb Személyisége, aki Paramātmāként, Felsőlélekként kiterjedve jelen van mindenkiben, s így Ő a mindent átható Istenség. Vannak olyanok, akik a Legfelsőbb Abszolút Igazságot a tudás művelésével próbálják megérteni, s őket természetesen az Úr híveihez kell sorolnunk. A sāṅkhya filozófusok elemzése szerint az anyagi világ huszonnégy elemből áll, magát az egyéni lelket pedig a huszonötödik elemnek tekintik. Amikor eljutnak annak a megértéséig, hogy az egyéni lélek természete transzcendentális az anyagi elemekhez képest, akkor azt is megértik, hogy az egyéni lelken túl ott az Istenség Legfelsőbb Személyisége is, a huszonhatodik elem. Így aztán fokozatosan ők is eljutnak a Kṛṣṇa-tudatú odaadó szolgálat síkjára. Annak is tökéletes a hozzáállása, aki a munka gyümölcsére nem vágyva cselekszik. Ő szintén esélyt kap a Kṛṣṇa-tudatos odaadó szolgálat síkjának elérésére. E vers elmondja, hogy vannak olyan tiszta tudatú emberek, akik meditáció útján próbálják a szívükben felfedezni a Felsőlelket, s ha ez sikerül, helyzetük transzcendentálissá válik. Mások a tudás művelésével próbálják megérteni a Legfelsőbb Lelket, míg megint mások a haṭha-yogát végezve gyerekes tornagyakorlataikkal akarnak örömet okozni az Istenség Legfelsőbb Személyiségének.