Skip to main content

VERSO 9

TEXT 9

Texto

Verš

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ
anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Sinônimos

Synonyma

anye — outros; ca — também; bahavaḥ — em grande número; śūrāḥ — heróis; mat-arthe — por minha causa; tyakta-jīvitāḥ — preparados para arriscar a vida; nānā — muitas; śastra — armas; praharaṇāḥ — equipados com; sarve — todos eles; yuddha-viśāradāḥ — experientes na ciência militar.

anye — jiní; ca — také; bahavaḥ — ve velkém počtu; śūrāḥ — hrdinové; mat-arthe — v mém zájmu; tyakta-jīvitāḥ — připraveni obětovat svůj život; nānā — mnoha; śastra — zbraněmi; praharaṇāḥ — vyzbrojeni; sarve — všichni; yuddha-viśāradāḥ — znalí vojenství.

Tradução

Překlad

Há muitos outros heróis que estão preparados a sacrificar suas vidas por mim. Todos eles estão bem equipados com diversas espécies de armas, e todos são experientes na ciência militar.

Je tu i mnoho jiných hrdinů, kteří jsou připraveni za mne položit život. Všichni jsou vyzbrojeni nejrůznějšími zbraněmi a výborně ovládají vojenskou vědu.

Comentário

Význam

Quanto aos outros — como Jayadratha, Kṛtavarmā e Śalya —, todos estão determinados a sacrificar suas vidas em prol de Duryodhana. Em outras palavras, já se chegou à conclusão de que todos eles morreriam na Batalha de Kurukṣetra por terem se aliado ao grupo do pecaminoso Duryodhana. É claro que Duryodhana estava confiante em sua vitória, pois contava com a acima mencionada união de forças exibida por seus amigos.

Pokud se týče ostatních, jako například Jayadrathy, Kṛtavarmy a Śalyi, všichni jsou připraveni položit za Duryodhanu život. Jinými slovy, je zde již vyvozen závěr, že všichni v bitvě na Kurukṣetře zemřou za to, že se přidali na stranu hříšného Duryodhany. Ten byl ovšem vzhledem k výše zmíněné spojené síle přátel přesvědčen o svém vítězství.