Skip to main content

VERSO 5

第5節

Texto

テキスト

dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ
kāśirājaś ca vīryavān
purujit kuntibhojaś ca
śaibyaś ca nara-puṅgavaḥ
ドリシュタケートゥスチェーキターナー
カーシラージャスチャヴィーリャヴァン
プルジットクンティボージャスチャ
サイヴャスチャナラプンガヴァー

Sinônimos

Synonyms

dhṛṣṭaketuḥ — Dhṛṣṭaketu; cekitānaḥ — Cekitāna; kāśirājaḥ — Kāśirāja; ca — também; vīrya-vān — muito poderoso; purujit — Purujit; kuntibhojaḥ — Kuntibhoja; ca — e; śaibyaḥ — Śaibya; ca — e; nara-puṅgavaḥ — herói na sociedade humana.

dhṛṣṭaketuḥ —ドリシュタケートゥ; cekitānaḥ —チェーキターナ; kāśirājaḥ —カーシラージャ; ca —もまた; vīrya-vān —非常に力強い; purujit —プルジット;kuntibhojaḥ — クンティボージャ; ca — と; śaibyaḥ —シャイヴャ; ca —と; nara-puńgavaḥ —人間界の英雄

Tradução

Translation

Há também grandes combatentes heróicos e poderosos, tais como Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja e Śaibya.

ドリシュタケートゥ、チェーキターナ、カーシー王、またプルジット、クンティボージャ、シャイビャ等の大豪傑