Skip to main content

VERSO 40

TEXT 40

Texto

Verš

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ
adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Sinônimos

Synonyma

adharma — irreligião; abhibhavāt — tendo-se tornado predominante; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇa; praduṣyanti — tornam-se poluídas; kula-striyaḥ — as senhoras da família; strīṣu — pelas mulheres; duṣṭāsu — estando assim poluídas; vārṣṇeya — ó descendente de Vṛṣṇi; jāyate — vem a existir; varṇa-saṅkaraḥ — progênie indesejada.

adharma — bezbožnost; abhibhavāt — když převládne; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; praduṣyanti — znečistí se; kula-striyaḥ — ženy v rodině; strīṣu — prostřednictvím žen; duṣṭāsu — takto znečištěných; vārṣṇeya — potomku Vṛṣṇiho; jāyate — přijde na svět; varṇa-saṅkaraḥ — nežádoucí potomstvo.

Tradução

Překlad

Quando a irreligião é preeminente na família, ó Kṛṣṇa, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ó descendente de Vṛṣṇi, vem progênie indesejada.

Ó Kṛṣṇo, potomku Vṛṣṇiho, když v rodině převládá bezbožnost, dochází k mravnímu úpadku žen a následkem znečištění žen přichází na svět nežádoucí potomstvo.

Comentário

Význam

Boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz, prosperidade e progresso espiritual na vida. Os princípios da religião varṇāśrama foram planejados de tal forma que a boa população prevalecesse na sociedade para o progresso espiritual geral do Estado e da comunidade. Tal população depende da fidelidade das mulheres que a compõem. Como as crianças, que têm muita tendência a se deixarem desencaminhar, as mulheres também têm muita tendência à degradação. Portanto, as crianças e as mulheres precisam ser protegidas pelos membros mais velhos da família. Ocupando-se em várias práticas religiosas, as mulheres não serão desencaminhadas para o adultério. Segundo Cāṇakya Paṇḍita, as mulheres não são em geral muito inteligentes e por isso não são dignas de confiança. Logo, as diversas tradições familiares sob a forma de atividades religiosas devem sempre mantê-las ocupadas, e assim sua castidade e devoção darão origem a uma boa população qualificada para participar no sistema varṇāśrama. Na falta deste varṇāśrama-dharma, naturalmente as mulheres tornam-se livres para agir e conviver com homens, incorrendo em adultério, com o risco de procriar população indesejada. Homens irresponsáveis também provocam adultério na sociedade, e assim crianças indesejadas inundam a raça humana, trazendo consigo o risco de guerra e pestilência.

Dobré obyvatelstvo v lidské společnosti je základem míru, blahobytu a duchovního pokroku v životě. Náboženské zásady varṇāśramy byly sestaveny tak, aby ve společnosti převládali lidé s dobrými vlastnostmi. To zajišťuje celkový duchovní pokrok státu a komunity. Takové obyvatelstvo závisí na mravní bezúhonnosti a věrnosti žen. Tak jako jsou děti lehce svedeny na scestí, ženy jsou náchylné k poklesnutí. Děti i ženy proto potřebují, aby jim starší členové rodiny zajistili ochranu. Když budou ženy zaměstnány různými náboženskými činnostmi, nebudou sváděny k cizoložství. Podle Cāṇakyi Paṇḍita nejsou ženy všeobecně příliš inteligentní, a proto se jim nedá věřit. Mají se tedy neustále věnovat náboženským činnostem podle různých rodinných tradicí, a tak jejich počestnost a oddanost umožní zrození lidí s dobrými vlastnostmi, způsobilých zapojit se do varṇāśramy. Když se však tato varṇāśrama-dharma zhroutí, ženy mohou přirozeně začít jednat nezávisle a volně se stýkat s muži, čímž se šíří cizoložství s rizikem zrodu nežádoucího potomstva. Cizoložství ve společnosti vyvolávají také nezodpovědní muži, a záplava nežádoucích dětí tak vede k nebezpečí války a nemocí.