Skip to main content

VERSO 4

TEXT 4

Texto

Verš

atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ
atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ

Sinônimos

Synonyma

atra — aqui; śūrāḥ — heróis; mahā-iṣu-āsāḥ — arqueiros poderosos; bhīma-arjuna — a Bhīma e Arjuna; samāḥ — iguais; yudhi — na luta; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — também; drupadaḥ — Drupada; ca — também; mahā-rathaḥ — grande lutador.

atra — zde; śūrāḥ — hrdinové; mahā-iṣu-āsāḥ — velmi mocní lučištníci; bhīma-arjuna — Bhīmovi a Arjunovi; samāḥ — rovni; yudhi — v boji; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — rovněž; drupadaḥ — Drupada; ca — také; mahā-rathaḥ — velký bojovník.

Tradução

Překlad

Aqui neste exército, estão muitos arqueiros heróicos que sabem lutar tanto quanto Bhīma e Arjuna: grandes lutadores como Yuyudhāna, Virāṭa e Drupada.

V této armádě je mnoho hrdinných lučištníků, kteří se v boji vyrovnají Bhīmovi a Arjunovi — velcí bojovníci, jako například Yuyudhāna, Virāṭa a Drupada.

Comentário

Význam

Embora Dhṛṣṭadyumna não fosse um obstáculo muito importante diante do enorme poder de Droṇācārya na arte militar, havia muitos outros que eram causa de medo. São mencionados por Duryodhana como grandes empecilhos no caminho da vitória porque cada um deles era tão formidável como Bhīma e Arjuna. Ele conhecia a força de Bhīma e de Arjuna, e por isso comparava os outros a eles.

Třebaže Dhṛṣṭadyumna nebyl tváří v tvář Droṇācāryovu vynikajícímu válečnickému umění příliš velkou překážkou, bylo zde mnoho jiných, kteří naháněli strach. Duryodhana se o nich zmiňuje jako o velkých překážkách na cestě k vítězství, protože každý z nich byl stejně nebezpečným soupeřem jako Bhīma a Arjuna. Jelikož znal Bhīmovu a Arjunovu sílu, srovnával ostatní právě s nimi.